Burgemeester Ruud van Bennekom nam ,, 't Oranje inwonersboekje van 't Groentje
Burgemeester Ruud van Bennekom nam ,, 't Oranje inwonersboekje van 't Groentje" met enthousiasme in ontvangst Kuun Jenniskens

Lezersvragen via burgemeester Ruud van Bennekom op tafel van informateur

Gemeenteraadsverkiezingen

ODIJK] Op 11 maart heeft burgemeester Ruud van Bennekom uit handen van de verslaggever van het Bunniks Nieuws een boekje ontvangen: ‘t Oranje inwonersboekje van ‘t Groentje. Met de vraag dit neer te leggen bij de informateur, de formateur, en de vier lijsttrekkers. 

door Kuun Jenniskens

Onder de noemer ‘Betrokken bij je leefomgeving? Dan heb je vast een vraag voor de politiek’ vroeg Bunniks Nieuws de afgelopen weken haar lezers om input voor belangrijke thema’s en vragen richting de lokale politiek. Lezers voerden, in zowel korte als lange mails, een breed palet aan onderwerpen en vragen op. Couleur locale van betrokken mensen, met steeds een andere focus. Simpel en complex. Met verschillende verwachtingen.

BUNDELEN ALS BOEKJE De vragen voor de lijsttrekkersinterviews waren al snel bepaald. Wat te doen met resterende thema’s en vragen? De opmerkingen van deze betrokken inwoners vertegenwoordigen een belangrijke maatschappelijke waarde. Reden voor Bunniks Nieuws om ze te bundelen voor de (in)formateurs en lijsttrekkers die binnenkort om tafel gaan en zo bepalen wat de komende vier jaar belangrijk wordt voor inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. In een opzichtig oranje kleurtje, zodat het voor iedereen helder is dat het op tafel ligt.

REACTIE BURGEMEESTER Burgemeester Ruud van Bennekom zei bij de ontvangst van het boekje: ,,Veel dank. Ik ga er zeker voor zorgen dat het op de juiste plekken terecht komt. Ik vind dat je er zuinig op moet zijn, als mensen hun inbreng geven, dan moet je die ook serieus nemen. Bij de onderhandelingen heb ik als burgemeester geen rol, het is aan de lijsttrekkers van zij van hun verkiezingsprogramma kunnen inbrengen in een raadsprogramma. Wel stuur ik als burgemeester een brief aan de informateur en lijsttrekkers, om hen te informeren over een aantal belangrijke punten. In deze brief zal ik ook aandacht besteden aan ‘t Oranje inwonersboekje van ‘t Groentje’. Het is belangrijk dat ook in de (in)formatieperiode geluiden van inwoners doorklinken.”


‘t Oranje inwonersboekje van ‘t Groentje

Hieronder de inbreng van de inwoners die in ‘t Oranje inwonersboekje is opgenomen.

1 maart: RVS

Steeds meer zie je zonnepanelen op de daken verschijnen. Dat is natuurlijk een goed initiatief gezien de klimaatcrisis. Ander punt wat heel belangrijk daarin is zijn bomen, met name met een grote kroon die dus een groot bladoppervlak hebben. Het grote bladoppervlak zorgt oa voor CO2 opname, opname van water en zorgt voor een afname van hittestress. Toch zie ik steeds vaker dat bomen moeten verdwijnen omdat dit voor schaduw zorgt in tuinen en op de zonnepanelen. Hoe kijken de partijen in Bunnik hier tegen aan? Een mooi voorbeeld is de JF Kennedylaan in Bunnik, Rhijnhaege. Hier staan prachtige toonaangevende esdoorns. Strak naast deze esdoorns zijn nieuwe huizen gebouwd met, jawel, zonnepanelen aan de kant waar de bomen hun kroon hebben. Hebben de mensen met deze zonnepanelen pech, want de bouwer had beter na moeten denken dat hier al voor de bouw bomen stonden? Of hebben de bomen nu of op korte termijn pech omdat mensen energie moeten kunnen opwekken in de trend van goed voor het klimaat? (Met foto erbij waarop te zien is dat de kronen ingenomen zijn tbv de bouw.)

24 februari: AM

Het wonen in Bunnik is heerlijk, met veel groen en dichtbij de stedelijke voorzieningen van Utrecht en Zeist. Wat me wel opvalt is dat de gebiedsontwikkelingen in de gemeente (zowel in Bunnik, Odijk als in het geheel van de gemeente) als los zand niet aan elkaar lijken te hangen. Toen ik 25 jaar geleden in de gemeente Zwolle werkte was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een structuurvisie binnen de gemeente.Dat is eigenlijk een lange termijn – op hoofdlijnen visie van welke functies je op welke plek in je gemeente wenselijk en noodzakelijk vindt. En hoe die functies met elkaar samenhangen: wonen – economie – verkeersinfrastructuur – natuur – recreatie - duurzaamheid – sociale kwaliteit. Zo’n visie streeft naar meerwaarde door de samenstelling van de functies (het programma) meer te laten zijn. Dan de som der delen.Daarbij keken we naar de stadsdelen, naar de stad als geheel en als onderdeel van de regio. Dus je kijkt op verschillende schaalniveaus. En daarmee heb je een kapstok, waaraan je losse onderdelen kan ophangen.Ik weet het niet, maar ik herken dat niet in onze gemeente. We kijken naar allerlei onderwerpen los van elkaar: Het Burgje, Kersenweide, de fietstunnel (vandaag in ‘t Groentje), die misschien niet nodig zou zijn als je de 229 omlegt, maar dat hangt af van de 5000 woningen in Bunnik Zuid. Dus nu leggen we een fietstunnel aan, terwijl als we wat afstand nemen en verder kijken naar een langere termijn – zeg 2050 - dat dan die tunnel (kost een paar knaken) weer overbodig is, omdat het doorgaand verkeer omgelegd wordt.Dit lijkt me een mooi onderwerp om als gemeente -in het kader van een omgevingsvisie bv- een kwaliteitsslag te maken. Zodat we samenhang creëren en geen verzameling zijn van losse besluiten, zoals het me nu overkomt.

20 februari: EDK

Thema’s die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Werkhoven belangrijk zijn, zijn in mijn ogen:

Leefbaarheid: hoe verbeteren we de leefbaarheid in Werkhoven? Hoe zorgen we ervoor dat de Werkhovenaren voorzien blijven in hun basisbehoeften?Middenstanders moeten hun deuren sluiten. Zelfs de supermarkt dreigt te verdwijnen. Zijn de Werkhovenaren straks aangewezen op omliggende plaatsen voor hun dagelijkse boodschappen? Hoe moeten de ouderen en de minder mobielen zich dan redden? Ontwikkelingen staan haaks op voorziene groei van het dorp. De auto moeten pakken voor de wekelijkse / dagelijkse boodschappen die alleen nog in de omliggende plaatsen te krijgen zijn, is relatief zwaar milieubelastend. 

Veiligheid: hoe houden we Werkhoven veilig met steeds meer, en groter, landbouw- en vrachtverkeer door het dorp? Bezorgdiensten racen bijna 24/7 door het dorp. Soms met meerdere busjes gelijktijdig door de straat.

Woningbouw: hoe zorgen we snel voor woningen voor de jongeren uit Werkhoven die in hun dorp willen blijven wonen? Starters hebben bijna niets aan de huidige woningbouwplannen (Heeren van Werkhoven / Hof van Weerdenburg) ivm de hoge woningprijzen. De huidige woningbouwplannen leveren maar slechts een beperkt aantal woningen op in de sociale huur. Geen aantrekkelijke doorstroommogelijkheden zodat ouderen ruimte kunnen maken voor jongeren.

Oude dorpskern: het beschermd dorpsgezicht met de oude kern moet gekoesterd worden. Maar de wandelende of fietsende toerist moet uitgenodigd worden om een bezoek te brengen aan de oude dorpskern. Deze doelgroep moet daarbij faciliteiten aangeboden krijgen om prettig te recreëren zoals horeca, (duidelijke) wandel of fietsroutes, parkeergelegenheid aan de rand van het dorp. Ook een goede busverbinding met Utrecht/Wijk bij Duurstede is daarbij van groot belang.

17 februari: TDB

Sinds kort staan er borden bij het bruggetje over de Kromme Rijn in Odijk: ‘bij gladheid wordt hier niet gestrooid’ Het gaat om het fietspad Rijnseweg richting Bunnik. Sinds er niet meer wordt gestrooid heb ik hier diverse malen een fietser onderuit zien gaan. Gelukkig geen gewonden tot nu toe, maar het kan ook verkeerd aflopen. Gezien de klimaatverandering is het zeldzaam als er moet worden gestrooid. Is het niet raadzaam in die enkele gevallen wel te strooien?

16 februari: TDB

Netbeheerder Tennet kan niet leveren doordat het hoofdnet vol zit. We zitten echter midden in een klimaatcrisis. Is het geen optie dat de gemeente het plaatsen van zonnepanelen op de vele daken gaat promoten? Hierbij is het nodig de niet onmiddellijk noodzakelijke elektra op te slaan in accu’s bij de woningen. De urgentie is zo groot dat de benodigde extra middelen via subsidie van de gemeente moeten kunnen worden opgehoest. Zouden we dit niet kunnen realiseren met desnoods verhoging van de WOZ belasting?

16 februari: CB

Is er een mogelijkheid om een wandelpad aan te leggen langs de weg Bunnik-Zeist en de verbinding station Driebergen-Odijk?


14 februari: RB

Wij hebben een paar vragen voor de lijsttrekkers en die hebben als kapstok ‘5G en/of straling door draadloze communicatie’. Wij vragen daar aandacht voor, omdat deze straling (en ook van wifi, smartphones, smart apparatuur), gezondheidsklachten kan veroorzaken. Die zou je kunnen voorkomen, maar dat moet je wel weten dat het speelt en hoe je er wat aan kunt doen! Gemeente Zeist geeft daar wel geld aan uit, organiseerde diverse bijeenkomsten en besprak het ook in diverse gemeenteraadsbijeenkomsten. Bunnik bleef nog achter, vandaar ook mijn inspreken 20 januari jl. Burgemeester Van Bennekom heeft het onderwerp ook vorig jaar in zijn fractievoorzittersoverleg aan de orde gesteld, maar 2 van de 4 fractievoorzitters hadden geen zin dit punt te bespreken of er aandacht aan te geven. 5G heeft trouwens meer risico’s, denk aan data- eigendom, privacy, effecten op milieu en natuur. Zie o.a. ons recent goedgekeurde Europees Burger Initiatief https://signstop5g.eu/nl, wat 1 maart a.s. van start gaat. 

De vragen: wilt u/uw partij ervoor zorgen dat mensen, die ernstige gezondheidsklachten krijgen door straling, gebruik kunnen maken van de gemeentelijke Wmo, bijv. voor afschermingsmaterialen? Wilt u/uw partij ervoor zorgen dat er een gemeentelijk Antennebeleid wordt opgesteld? Wilt u/uw partij ervoor zorgen dat in de gemeente Bunnik van bestaande stralingsarme locaties er ten minste 1 stralingsarm blijft, dus dat er geen nieuwe zendmasten worden neergezet? Wilt u/uw partij ervoor zorgen dat de toekomstige 3,5 en 26 GHz frequenties van 5G NIET worden uitgerold in onze gemeente? In ieder geval niet voordat het ook door de Gezondheidsraad gewenste onderzoek naar de verwachte risico’s heeft uitgemaakt dat er geen risico’s zijn?


9 februari: DA

Als bijdrage aan het Bunniks Nieuws een (slechte) foto uit ons zolderraam, ter inspiratie voor de gemeente als het gaat om zonneweiden. Het lijkt mij de moeite waard het aantal m2 van de daken van houthandel van Dam op te tellen voor het plaatsen van zonnepanelen. En dan zien hoeveel weiden we kunnen redden van een toekomst als zonneweide.


8 februari: WH

Dagelijks maak ik een wandeling om in conditie te blijven, ik ben 87 jaar. Een geliefd wandelpad van mij en vele anderen, is het pad langs de Kromme Rijn in Odijk, vanaf het ooievaarsnest (nabij de Scherpenburgerwaard) tot het scholencomplex op het Rijneiland. Helaas zijn grote delen van dit prachtige pad veranderd in een grote baggerbende, vooral achter de tennisbanen. Een mooi bruggetje nodigt uit om daar te lopen, maar glibberend moet je daar zien overeind te blijven, het is daar spekglad. Een rollator loopt daar ook helemaal vast. Wat zou ik het enorm waarderen als dit prachtige pad zou worden verhard. Misschien kan het dan ook nog iets worden verbreed, want met een breedte van 40 cm kun je geen anderhalve meter afstand houden en een wandelwagen of rollator past daar ook niet. Dit pad is een officieel aangegeven wandelpad en wordt ook door veel mensen buiten ons dorp gebruikt, maar door deze deplorabele toestand is dit beslist geen visitekaartje van de gemeente Bunnik.


7 februari: JTC

Het voetpad aan de zuidzijde van de Lokhorstlaan is sedert de plaatsing van de nieuwestraatlantaarns dermate slecht verlicht dat het lopen over dit pad in het donker een waagstuk is geworden, mede doordat er tegels los en ongelijk liggen. De rijbaan is wel prima verlicht. Dit probleem moet oplosbaar zijn. De stoep aan de noordzijde is overigens ook niet verlicht. Gelet op het verslag in ‘t Groentje van 22.12.2021 pag. 5 kom ik tot de conclusie dat de provincie in Bunnik de dienst uitmaakt bij de aanleg van het tracé van het doorgaande snelfietspad. Bovendien mag de gemeente bijna 4 ton op tafel leggen.

2 februari: IGK 

Wat gaat u concreet en daadwerkelijk doen aan de luchtvervuiling in ons dorp die door de houtstook van de inwoners veroorzaakt wordt?Toelichting: de hoge concentratie fijnstof die in onze omgevingslucht zit, wordt veroorzaakt door houtstook thuis, en niet door het verkeer op de A12 zoals door vele mensen gedacht wordt. Deze fijnstof heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. In Bunnik gaat iedereen hierdoor ongeveer 13 maanden eerder dood. Nu de gasprijzen stijgen, zijn nog meer mensen geneigd de houtkachel niet alleen als bijverwarming te gebruiken, met zeer grote consequenties. De basisadviezen van het RIVM over houtstook zijn verre van toereikend (en worden trouwens ook niet gevolgd) om onze gezondheid te beschermen. In Utrecht is reeds een plan gestart bewoners te motiveren houtstook te verminderen. Ik ben zeer benieuwd hoe de politiek in de komende zittingsperiode dit enorme gezondheidsprobleem gaat aanpakken. 

2 februari: MVDWW 

Op wat voor wijze hebben kinderen en jongeren invloed en inspraak op jullie gemeentebeleid/jeugdbeleid? Zou mooi zijn als je een stapje verder gaat dan alleen de kinderburgemeester en/of een raad. Vanuit mijn werk zie ik dat er ook andere vormen van flexibele participatie mogelijk zijn om een diversere groep kinderen en jongeren te bereiken (en dan op verschillende onderwerpen die hen aangaan). Zie ook: www.st-alexander.nl. 

2 februari: HDK

Al ruim vijf jaar wordt er in Bunnik geijverd voor een ontmoetingsplek/-centrum in de kern Bunnik. Een plek waar mensen die daar behoefte aan hebben kunnen binnenlopen voor een kop koffie en een babbeltje met anderen en waar bijvoorbeeld ook een schaakmiddag georganiseerd kan worden, incidentele bijeenkomsten met een thema, een koffieconcert en ga zo maar door. Tot nu toe tevergeefs. De politieke partijen in Bunnik lijken dit streven te ondersteunen in hun verkiezingsprogramma’s. Expliciet zijn dat de VVD: ontmoetingscentrum in elk dorp en het CDA: MFA Bunnik aantrekkelijker maken voor (extern) gebruik) en impliciet D66 en P21: diverse punten op het gebied van welzijn die gebaat zouden zijn bij een multifunctionele ontmoetingsplek. De vraag aan de lijsttrekkers: wat gaan u en uw partij in de komende gemeenteraadsperiode doen om ervoor te zorgen dat die ontmoetingsplek in Bunnik er komt? 

30 januari: TDB

Tot voor 1 –2 jaar stonden er 2 glascontainers in het dorp Odijk. Een aan de noordzijde en een ander aan de zuidzijde (bij de ingang van de Jumbo). De container aan de aan de noordzijde is weggehaald en geplaatst achter de Jumbo op ruim 50 meter afstand van de bestaande container bij de Jumbo. Een mini onderzoek bij de omwonenden van de container aan de noordzijde leerde mij dat niemand last ondervond van de container. De nieuw geplaatste containers worden vrijwel niet gebruikt. Maar belemmeren wel het uitzicht bij het verlaten van het parkeerterrein. Is terugplaatsing naar de noordkant van het dorp niet verstandig daar diverse bewoners intussen glas gooien in de grijze kliko? 

26 januari: AV

De ijsbaan is nu leuk, als het gaat vriezen. Maar in de zomer is het een nutteloos project.Het lijkt mij een nuttig idee om er iets mee te doen… Bijvoorbeeld, leg er een betonnen baan neer, zodat men in de zomer kan rennen of skeeleren. Ook in de winter staat deze dan sneller onder water en kunnen wij misschien eens de eerst bevroren ijsbaan hebben. U zult denken, wát kost dat wel niet…. Ik denk dat daar bést wel heel veel mensen aan mee willen betalen. Al is het maar 1,= per huishouden, komen we al een héél end. Zelf ben ik bereid om langs de deuren te gaan. En als u dit plan niks vind: bouw er dan huizen, want daar is ook een tekort aan. 

27 januari: DK

Hoe gaat u uw rol als volksvertegenwoordiger invullen de komende periode? Hoeveel van uw tijd gaat u daadwerkelijk contact met het volk (en niet alleen uw partijgenoten) onderhouden?

Conform de AVG hebben we de lezersvragen geanonimiseerd door alleen initialen te vermelden.


advertentie