Afbeelding
Wouter de Kleyn

Kleyne Lettertjes: Halen en brengen

31 januari 2024 om 11:30 Column Kleyne Lettertjes

Het valt niet mee om een beleidsmaker in gemeente Bunnik te zijn. Veel onderwerpen liggen gevoelig en de meningen zijn talloos. Er komt veel zorgvuldigheid, afstemmen, over- en voorleggen, raadplegen, inspraak vragen, vragen beantwoorden, onderzoeken en verantwoorden bij kijken. En mondige Bunnikers willen alles tijdig en volledig weten, zeker over onderwerpen die hen betreffen - en anders ook. Informatie is soms lastig te vinden en zo praten gemeente en bewoners met regelmaat langs mekaar.

De website van Bunnik en de gemeentepagina’s in ‘t Groentje zijn de belangrijkste dragers van de plannenmakerij van de beleidsmakers. Ook een mooie bron voor de redactie. Ik denk dat er weinig Bunnikkers zijn die op de Achterdijk nog een dot gas geven bij dalende spoorwegbomen. Prorail zet er de camera’s aan en overtreders krijgen een boete thuisgestuurd. Het onderwerp is groot uitgemeten in de lokale krant. En als je weer eens op de fiets wilt dan weet je al dat je oude barrel zomaar verdwenen kan zijn uit ons centrum. De gemeente heeft een fietsenplan en schoont de boel op. Stond op de voorpagina van ’t Groentje.

Toch zijn er legio voorbeelden van gemeentelijke disputen die voortkomen uit te laat, geen, gebrekkige of onzorgvuldige communicatie. Zulk gekibbel met de gemeente escaleert dan snel van de gemeente- naar de voorpagina. Neem de kwesties snippergroen en Eikenpad in het verleden, daar hebben we ‘t Groentje regelmatig mee gevuld. Meer recent prijkt ‘Spreekuur op laatste moment’ op de cover. Over de maximale geluidsnormen voor de N229. Met 48 decibel als uitgangspunt en 48 bezwaaruren op de teller is het ingelaste spreekuur te wijten aan kleine lettertjes op de gemeentepagina en te danken aan een oplettende lezer.

Dat de communicatie van de gemeente niet optimaal is, bleek vorige week tijdens de informatieavond over de beoogde vluchtelingenopvang in onze gemeente. Hoe gaan we het veilig reguleren op de Regulierenring? Aan tafel communiceerden insprekers er lustig op los dat de communicatie zorgvuldiger moest. Klopt wel, want tijdens de avond verhuisde de opvang van Odijk naar Bunnik, niet in de plannen, maar wel op een verslag op de website van de gemeente.  

Eén op één communiceren is al lastig. En het beleid van de gemeente raakt veel mensen en dicht bij huis, dan liggen de informatiebehoefte en de communicatie intentie vaak uiteen. De gemeente spant zich in, maar informatiebijeenkomsten worden mondjesmaat bezocht en op de website van de gemeente wordt moeilijk gevonden of niet gezocht. Communicatie moet van twee kanten komen. We hebben een haal- en brengplicht, zelfs als het over vluchtelingen gaat. ’t Groentje biedt soelaas. Wij brengen je het nieuws en gaan we er mee aan de haal in de Kleyne Lettertjes.

Wouter de Kleyn

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie