Natuurorganisaties eisen verhoging waterpeil Overlangbroek en Kolland, desnoods via de rechter

27 september 2022 om 09:00 Achtergrond Agnes Corbeij
Overlangbroek
Overlangbroek

WIJK BIJ DUURSTEDE Natuurorganisaties strijden al maanden voor een verhoging van het waterpeil in en rondom het natuurgebied Overlangbroek en Kolland in Wijk bij Duurstede. Zij stellen dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de wettelijke plicht heeft verdere verslechtering van het natuurgebied te voorkomen. Het HDSR gaat hier niet in mee.
door Agnes Corbeij

De stichting Behoud het Weteringgebied en Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede stuurden op 8 september een brief naar HDSR, waarin zij hun grote zorgen uitspreken over het gevoerde beleid van het waterschap, in verband met verdroging. ,,ln de mondelinge toelichting bij de inspraak is aangegeven dat dit in het bijzonder speelt..