HEILIG LEVEN

Nieuws

Drie studiemiddagen over het boek Leviticus op 22, 23 en 24 januari 2018 van 12.00 uur - 18.00 uur in Amsterdam, Veluwelaan 20.

Het 3e boek uit de Tora namelijk Wajikra/Leviticus bevat sleutels voor heilig leven. Leviticus is het meest geciteerde boek in het Nieuwe Testament. Belangrijke uitspraken van Yeshua/Jezus vinden hierin hun oorsprong.

De cursus is kosteloos. Iedere geïnteresseerde in de Bijbel en in de visie van Messiasbelijdend Jodendom, Jood en niet-Jood, is welkom.

Voor INFORMATIE en OPGAVE zie: www.lamdeni.nl

advertentie