Bunnik Natuurlijk vindt dat bij Bomenverordening kap teveel centraal staat

Nieuws

ODIJK Namens Bunnik Natuurlijk - een groep met leden uit alledrie de kernen - sprak Inge Verhoef in tijdens het Open Huis. Bunnik Natuurlijk was geschrokken over het gegeven dat in deze Bomenverordening het kappen van bomen zo centraal staat.

De groep had liever gezien dat dat de kwaliteit van gemeentelijke bomen het hoofdmotief zou zijn. Met daarbij een grote inzet voor het collectieve belang van goed boomonderhoud, waarbij ook ecologie wordt betrokken, en waarbij de boom als fijnstofbuffer wordt gewaardeerd. "Nu zijn zelfs scheve stoeptegels reden om een boom te kappen", zo sprak Verhoef teleurgesteld.

Deze actieve inwoners, die eerder het plan 'Licht op groen' presenteerden - een prachtige voorzet voor de wethouder - vroegen om de herplantplicht serieus te nemen en een Bomenfonds op te richten, zodat geld niet langer een probleem is.

Wethouder Erika Spil (P21) zei dat geld geen probleem is, dus wat haar betreft is een fonds niet nodig. Ruimte vinden om bomen te planten, dat is meer de heikele kwestie. Binnen de Omgevingsvisie wil zij uitgebreider gaan inzoomen op al het groen, dus niet allen op bomen. 

Komende krant leest u een uitgebreider verslag.

advertentie