Enthousiast worden over 'gifkunde' met Dick: het vak ecotoxicologie in Odijk

Nieuws

Op donderdag 9 november jl. gaf Dick de Zwart een bevlogen lezing over zijn vak, de ecotoxicologie, in de reeks Verhalen en Inspiratie uit Odijk. Hij deed dat met humor, persoonlijk, en tegelijk erg informatief. Met actuele voorbeelden van zaken die ons soms verwarren, als finopril eieren, of kunstgras korrels. Maar ook met opmerkelijke feiten rond bijna-rampen of branden op industrieterreinen. Nuchter en kritisch tegelijk.

Dick woont in Odijk en heeft lang bij het RIVM gewerkt. Hij is ook als gepensioneerd wetenschapper nog steeds actief in dit vak. Hij kan het niet laten. En bijna als de lievelingsleraar van je school, bracht hij zijn enthousiasme op je over de 9e november. Hij vertelde over dosis-effect relaties en het belang van het pad van blootstelling. Over de vele stoffen die er per dag nog steeds bijkomen, en hoe duur en omslachtig onderzoek is naar de effecten van stoffen in water of lucht. En dat de overheid sinds 2008 de bewijslast dus bij de industrie zelf heeft gelegd.

Plaats van handeling was het Dorpshuis van Odijk. Het publiek was beperkt in aantal, maar zeer geboeid en betrokken. Bij volgende lezingen en verhalen in de reeks kunnen hopelijk nog meer leden van de huiskamer (en andere belangstellenden!) de weg naar het dorpshuis vinden.

Voorgaande lezingen in de reeks gingen over het Odijks bomen project aan de Singel (Jaap Dekker en Hein Dorresteijn) en over de voorbeeldwerking van een 16e eeuws humanist, essayis en burgmeester van Bodeaux, Michel de Montaigne (Paul Zeef).

advertentie
advertentie