Inhoud goed, volgorde minder

Nieuws

BUNNIK Ondernemers en omwonenden kwamen vorige week dinsdagavond bij elkaar in de Witte Huisjes om te spreken over verbeteringen van het dorpscentrum. De gemeente heeft een plan laten maken, waar de aanwezigen op konden schieten. Een aantal van hen had het liever andersom gezien.

Agnes Corbeij

Wijkregisseur Bert Uittenbosch en beheerder groen vanuit de gemeente Judith van Putten legden ter plekke uit waarom ze dit plan hebben laten maken. Van Putten: "De afgelopen jaren is er bezuinigd op onderhoud van de openbare ruimte. Nu is er weer financiële ruimte, dus willen we het centrum weer wat opknappen. Ons doel is de leefbaarheid te verbeteren."

[BLOEMEN] De afgelopen maanden heeft de gemeente al een aantal maatregelen genomen, waar omwonenden en ondernemers tevreden over zijn. Er zijn ondergrondse containers geplaatst, zodat de losse containers gaan verdwijnen. Ook zijn er nieuwe bloemen geplant in de bloembakken, is de boog tussen de Langstraat en  het Tussendoor geschilderd en zijn leilinden gesnoeid. Ook wordt er vaker geveegd en zijn paaltjes rechtgezet.

Het plan werd gemaakt door Donker Groen en richt zich voornamelijk op uniformiteit in straatlantaarns, vuilnisbakken en fietsenrekken. Ook worden sommige fietsenrekken verplaatst en worden paaltjes vervangen door lage 'varkensruggen'. De bestaande bloembakken worden verlaagd en opgeknapt. Voor het loze stukje groen naast het pand waar Terstal kort geleden vertrok, is een speeltuin voor peuters ingetekend.

[STROOK] Over de inhoud van de plannen waren de aanwezigen overwegend positief. Ook gaf Uittenbosch duidelijk aan dat dit plan een startdocument is en dat suggesties meer dan welkom zijn. Die kwamen ter plekke naar voren. Zo werd de vraag gesteld of fietsers geweerd kunnen worden van de rode strook voor Albert Heijn langs. Die strook is aangelegd voor winkelwagentjes en rolstoelers, maar wordt vaak aangezien als fietspad en ook door brommers gebruikt.

Ook werd de samenhang met de plannen voor de kruising met de Provincialeweg en de overkant besproken. De gemeente neemt dit gebied in een apart plan mee en wil graag met het dorpscentrum aan de noordkant van de Provincialeweg beginnen. Aanwezigen vroegen zich af of het niet beter is dit in een keer te doen. Dan zou het echter nog wel even duren voordat er iets zou gebeuren.

[PROCES] Waar een aantal ondernemers problemen mee hebben, is het proces. Donker Groen beweerde winkeliers gesproken te hebben voordat ze het plan maakten, maar van de aanwezige winkeliers - de meeste waren aanwezig - had niemand iemand van Donker Groen gesproken. Geerke Vermeulen: "Dat onderzoek vooraf had wel iets intensiever mogen zijn. Gewoon iedere winkelier een vragenformulier geven. Nu komen jullie met een plan, waar wij achteraf op mogen schieten, lijkt me verkeerd om."

Als laatste kwam de suggestie om op de lelijke muur tussen het Kruidvat en de snackbar een bord op te hangen met de tekst: 'Winkelcentrum Bunnik'.

advertentie