Volkstuinen kunnen blijven

Nieuws

ODIJK Er komt geen sociale woningbouw op de plek van de volkstuinen in Odijk. Dat idee is definitief onder het tapijt geschoffeld tijdens het Open Huis. Alle raadsfracties wilden deze optie schrappen. Wethouder Rob Zakee (P21) had geen andere keus dan de gemeenteraad hierin te volgen.

De volkstuinders hadden vooraf een rondje langs de fracties gedaan en deden in diverse media hun verhaal. Op het gemeentehuis waren ze afgelopen donderdagavond in grote getalen verenigd, ook tuinders uit Bunnik kwamen hun solidariteit betuigen. Met tuinhandschoenen aan werd duidelijk hoe groot de groep was. Ook was er een spandoek met 'Ik snap er geen biet van'.  Drie insprekers brachten onder woorden wat dit plan teweeg had gebracht.

[DOLKSTEEK] Na het relaas van André Tinhout, die schetste hoe hard er de afgelopen 12 jaar is gewerkt om wat van het complex te maken, verwoordde tuinder Siemen Boersma (79 jaar) zijn emoties: "Het was alsof ik een dolksteek in mijn tuindershart kreeg. Ik heb het gevoeld als een beetje doodgaan." Siemen voelt zich te oud voor een verhuizing. "Tegen die tijd ben ik 81 jaar. Sommigen van mijn vrienden en vriendinnen nog wat ouder zelfs. Hebben wij over twee jaar nog de moed en de kracht om opnieuw te beginnen?" Het antwoord op die vraag is nee. "Voor de oudere generatie zal verhuizing dus vrijwel zeker het einde van ons tuindersleven betekenen. Aan alles komt een eind, maar liever niet op zo'n ondoordachte wijze."

[BELOFTES] Ook de omwonenden van de volkstuinen lieten zich horen over het feit dat de volkstuinen plaats zouden moeten maken voor 25 woningen. Nicole van der Venne benadrukte dat bij aankoop van hun woningen de belofte is gedaan dat de volkstuinen konden blijven. Dit is bekrachtigd met het bestemmingsplan Dorpen Odijk 2014. "Tijdens de feestelijke sleuteloverdracht van de woningen naast de volkstuinen, twee jaar geleden, is door de wethouder uitgesproken dat Rijneiland klaar was. Alleen de laatste vier kavels van fase 5 naast het volkstuinencomplex zouden nog bebouwd worden." Deze kavels zijn recent verkocht en zowel de gemeente als makelaar hebben uitgesproken dat er geen plannen zijn voor woningbouw op de plek van de volkstuinen. "Een 7e fase toevoegen aan Rijneiland beschaamt ons vertrouwen. Een aantal van ons was zeker niet tot aankoop over gegaan als wij van deze plannen op de hoogte waren geweest. Wij doen dan ook een dringend appél om eerder gedane toezeggingen gestand te doen."

[GEEN DRAAGVLAK] Nadat de raadsfracties hadden aangegeven geen woningbouw op het volkstuinencomplex te willen, zei wethouder Rob Zakee (P21): "Er ligt hier geen draagvalk voor, begrijp ik. Politiek gezien krijg ik hier de handen niet voor op elkaar. Dus het lijkt me niet verstandig om dit te doen." Een golf van opluchting ging door de raadszaal. De volkstuinen blijven waar ze zijn. Een verheugde Siemen Boersma sprak aan het eind van de vergadering zijn dankbaarheid uit. Applaus volgde.

advertentie