Het zwemseizoen is weer gestart
Het zwemseizoen is weer gestart Provincie Utrecht

27 locaties voor veilig zwemmen in oppervlaktewater

Overig

UTRECHT Op zaterdag 1 mei is het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater weer gestart. In de provincie Utrecht zijn er 27 officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater kent ook risico’s. Hou er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt kunt raken.

Zwem uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Alle officieel aangewezen zwemwaterlocaties zijn opgenomen op Zwemwater.nl en zijn te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie ter plekke.

GEZONDHEIDSRISICO’S Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de Ziekte van Weil. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties wordt de waterkwaliteit gecontroleerd.

CONTROLE De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht controleert de officiële zwemplassen aan het begin van het zwemseizoen. Er wordt dan onder andere gekeken of de onderwaterbodem gelijkmatig afloopt en of er geen obstakels onder water zijn. Toezichthouders controleren het onderhoud van de zwemlocatie; de drijflijnen, de beschoeiingen, trapjes en speeltoestellen indien aanwezig maar ook het strand, de ligweide, sanitaire voorzieningen, afvalbakken en zwerfvuil. Tijdens het seizoen wordt nauw samengewerkt met de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij laten het water bemonsteren en toetsten of het aan de kwaliteitsnormen voldoet. Als er bijvoorbeeld  teveel bacteriën of blauwalgen in het water zitten dan vindt overleg plaatst en stelt de RUD een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod in. Deze informatie wordt ter plekke op de informatieborden weergegeven en geplaatst op de eerder vermelde website.

GA GOED VOORBEREID ZWEMMEN Maak de komende maanden gebruik van de vele mooie zwemwaterlocaties in onze provincie. Kijk op Zwemwater.nl of de zwemwaterapp voordat je op pad gaat. Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld waarschuwingen zijn waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Op het bord bij de locatie kun je dat natuurlijk ook zien, maar dat is wellicht wat laat. Door de sluiting van de zwembaden is het de afgelopen periode lastig geweest om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees je daarvan bewust en houd vooral kleine kinderen extra in de gaten. Zorg er uiteraard voor dat je zelf zwemvaardig bent.

CORONA Het kan op mooie dagen druk worden bij de zwemplassen. Hou afstand en kom een andere keer terug als er teveel mensen zijn.

Heb je een tip of opmerking? Stuur je nieuws of foto naar bunniksnieuws@bdu.nl

advertentie
advertentie