Wethouder Jocko Rensen en Rick Berkhout in gesprek op het kruispunt Molenweg met de Zuster Spinhovenlaan
Wethouder Jocko Rensen en Rick Berkhout in gesprek op het kruispunt Molenweg met de Zuster Spinhovenlaan Kuun Jenniskens

Riool Engboogerd onduidelijk

Met de wethouder door de wijk

BUNNIK Ruim een jaar ligt het project al stil: het vervangen van het riool en de herinrichting van de Bunnikse wijk Engboogerd. Bewoners maken zich zorgen; hoe gaat het nu verder? En wanneer? Wat wordt dan het eindbeeld? Allemaal vragen die spelen in de wijk. ‘t Groentje wandelde met wethouder Jocko Rensen, gemeentelijk projectleider Peter Hogeveen en Rick Berkhout namens de wijkvereniging, op een vrijdagmiddag door de wijk. Antwoorden blijken moeilijk te geven. Echte helderheid komt er pas als de gemeenteraad op 2 december wordt gevraagd een nieuw besluit te nemen.


door Kuun Jenniskens

Voor wethouder Rensen is dit een lopend dossier dat hij aantrof toen hij in juli 2020 aantrad als derde wethouder in Bunnik. In september 2020 zette hij het project stil omdat de gemeente niet ‘in control’ was. Jocko Rensen noemt het een ingewikkeld verhaal: ,,We zijn heel veel problemen tegengekomen. Enerzijds organisatorisch, anderzijds in de tijd. Zoals de prijzen van de grondstoffen die gestegen zijn. Ook de vondst van de asbesthoudende voegenkit hadden we niet kunnen voorspellen.” 


PROJECT VALT VEEL DUURDER UIT Bij aanvang is er 3,1 miljoen euro voor dit project gereserveerd. In april 2021 heeft wethouder Rensen de gemeenteraad gevraagd om 568.150 euro. Dit geld is bedoeld om een projectorganisatie op te tuigen en onderzoek te doen naar vier scenario’s met oplossingsrichtingen. De gemeente trok in oktober 2020 Peter Hogeveen aan om het project op te schalen. Op meer manieren probeert de gemeente meer competenties naar het gemeentehuis te halen.

De wethouder wil op geen enkele manier ingaan op het bedrag dat de gemeenteraad in december op tafel moet gaan leggen om de werkzaamheden in de Engboogerd wijk een vervolg te geven. Het enige dat Rensen erover kwijt wil: ,,Was het project niet tijdig gestopt dan zouden er voor meer dan 5 ton aan overschrijdingen aankomen. Hadden we het laten doorlopen, dan had je gaten in de weg en ben je als inwoner nog verder van huis.”


GEMEENTERAAD MOET NIEUW BESLUIT NEMEN Een scenariostudie wordt eind dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. ,,Er komen vier scenario’s met een kostenplaatje”, aldus Rensen. ,,Ook dat duurt allemaal wat langer dan we gedacht hadden.” Tijdens de rondgang door de wijk wordt niet duidelijk of deze scenario’s kostengedreven zijn, of hangen aan principes van klimaat adaptiviteit - zoals bij dit project is afgesproken. De wethouder laat alleen los dat één van de scenario’s de ‘maximum variant’ wordt genoemd - dat is de variant op basis van de afspraken die met de wijk in het participatietraject zijn afgesproken. 

De wethouder begrijpt goed dat inwoners van de wijk Engboogerd met veel vragen rondlopen: ,,Zo zijn er twee jaar geleden al bomen gerooid en als er dan vervolgens geen werkzaamheden worden verricht in een woonwijk - en dat is je thuis, ook nog eens in coronatijd - dat is triest.”

p Lees meer over de lessen voor de toekomst die uit dit project te trekken zijn op BunniksNieuws.nl Premium


LESSEN VOOR DE TOEKOMST Het is belangrijk om te kijken welke lessen hier voor de toekomst te leren zijn. Zeker gezien het feit dat de Oranjebuurt eenzelfde traject ingaat met vervanging van het riool en herinrichting van de wijk. Volgens wethouder Rensen is een lastig punt dat er een voortraject is geweest met andere ambtenaren dan die het gingen uitvoeren. Ook deze wethouder en projectleider zijn nieuw. ,,Dat heeft voor veel miscommunicatie gezorgd”, aldus wethouder Rensen.

Rick Berkhout zegt dat er een verkeerde keuze is gemaakt in de wijze waarop dit project in de markt is gezet. Als deelnemer namens de wijkvereniging aan Mijlpaal 42 heeft Rick Berkhout het project aangezwengeld. ,,Het idee was om samen naar de achtertuin van het stationsgebied te kijken. Het doel was om zoveel mogelijk klimaatadaptief te zijn. Met zoveel mogelijk waterberging, groen, bomen, en het riool- en hemelwatersysteem te scheiden en af te koppelen. Daarnaast wilden we het parkeerprobleem oplossen en daar samen met BAM naar kijken en de krachten te bundelen.”

Over het participatietraject is Rick Berkhout heel positief: ,,Ook al liepen de meningen over het aantal bomen en het aantal parkeerplaatsen uiteen, toch hebben we met elkaar een gulden middenweg kunnen vinden en zeven ontwerpeisen vastgesteld. Op basis daarvan zijn de tekeningen gemaakt. Het waterschap gaf subsidie van 70.000 euro om samen met bewoners naar regentonnen en daktuintjes te kijken. Ook daar zouden we als bewoners en gemeente met elkaar gaan optrekken.”

MISSER IS KEUZE AANNEMER Berkhout noemt het fout dat een project waarbij zoveel participatie heeft plaatsgevonden in de aanbesteding voor de laagste prijs in de markt is gezet. ,,Op de prijs werken kan alleen als de gemeente in de eigen organisatie een zware projectleider heeft om controle te houden op de aannemer. In de eerste maanden is vanuit de gemeente zwak opgetreden. De aannemer is als een losse flodder aan de gang gegaan, en veroorzaakte daarbij ook nog eens heel veel overlast. Dat ging ten koste van onze veiligheid omdat trekkers met 40 km per uur door de wijk reden. De bomen werden in no time afgezaagd. Ik kan hier wel een boek over schrijven. Met een goede aannemer was het probleem met de asbesthoudende voegenkit prima op te lossen geweest.” Tegen de wethouder zegt Berkhout: ,,Wij vinden het heel goed dat je het hebt stopgezet. Daar staan wij achter. Het was hier zo erg, dat we in juni 2020 op het punt stonden om zelf de wijk af te sluiten zodat de aannemer er niet meer in kon.”

VARIANTEN WORDEN NIET BEKEND GEMAAKT Berkhout gaat verder: ,,Ik heb echt zorgen, ook namens de bewoners, dat we niet meer verder gaan in de afspraken die we hebben gemaakt. Hoe ziet onze toekomst eruit? De pijn is groot omdat de wijk bijna twee jaar overhoop heeft gelegen.” Wethouder Jocko Rensen: ,,Dat is een terechte zorg denk ik. De raad moet een uitspraak doen over het te volgen scenario. Het maximum scenario is dan jouw wens.” Berkhout: ,,Dat is niet een wens, dat is de afspraak die met ons is gemaakt.”

Voorafgaand aan deze wandeling had een woordvoerder van de gemeente ‘t Groentje laten weten dat er in aanloop naar het raadsbesluit niet met de wijk zal worden gesproken over de varianten. Communicatie met de wijk Engboogerd zal pas plaatsvinden na het besluit. Hoe is dat voor de wijkbewoners?

Rensen interrumpeert: ,,Dat is toch de goede volgorde. Je kunt nu wel weer in dromen gaan denken, maar we hebben al een droom uitgewerkt. Dat is de ambitie die vanuit de wijk is opgezet.”

Hoe voelt dit voor Berkhout? ,,Onze zorg is dat de gemeenteraad een verkeerde keuze gaat maken op basis van centen, en niet op basis van de afspraken tussen bewoners en de gemeente van twee jaar geleden. Dat is niet om wantrouwend te willen zijn, maar we hebben nu geen inzicht in de alternatieven. We weten niet wat wordt afgewogen: gaan we weer terug naar één rioolbuis? Dat lijkt me een onmogelijke keuze. Nu is 1/3 van de wijk voorzien van nieuw riool en nieuwe bestrating - wat doe je met de rest? Gaan die dan terug naar de oude bestrating? Ook dat lijkt me geen keuze. Of gaat de gemeente inboeten op de groene invulling?”


WETHOUDER STREEFT NAAR MAXIMUM VARIANT De wethouder kan alleen zeggen wat zijn streven is: ,,Mijn inzet is om te streven naar de uitvoering zoals met de inwoners is afgesproken. Dat heb ik van het begin af aan gezegd.” Berkhout: ,,Kunnen we inzicht krijgen in de scenario’s? Ons is niet bekend hoe de straten er nu uit gaan zien.” Peter Hogeveen kan hier wel wat zorg wegnemen: ,,Welk scenario er ook wordt gekozen, aan de straatinrichting wordt niets gewijzigd en er komen nieuwe tegels.”

Voor bomen en groen geldt die garantie niet. Berkhout: ,,We staan op 1 over 12 qua klimaat en dan gaan we daar toch op beknibbelen. Dan zitten we de komende 50 jaar met een niet klimaatadaptieve wijk en hebben we niks gedaan tegen hittestress.” De wethouder: ,,De ambitie is er nog wel, maar er hangt een prijskaartje aan en het is aan de gemeenteraad daar een besluit over te nemen.”


WIE BETAALT DE PRIJS VAN GEMAAKTE FOUTEN? Berkhout zou graag zien dat er ook een scenario komt dat beter uitpakt dan de afgesproken variant. Het lijkt alsof er alleen scenario’s komen die minder zijn. Hij vraagt zich af hoe bewoners hier nog invloed op kunnen uitoefenen? ,,Er zijn denkfouten gemaakt in het participatietraject”, meent Rensen. ,,Er is veel met inwoners opgetrokken en er zijn verwachtingen gewekt. Maar was er wel een realistisch beeld van de prijskaartjes die daar bij horen?”

‘t Groentje wil weten wie de prijs van die fout betaalt? Zijn dat de wijkbewoners, of is dat de gemeente? Hier komt geen antwoord op.


WAAR ZIJN DE BOMEN? De wethouder, de projectleider en het bestuurslid van de wijkvereniging Engboogerd wandelen verder de buurt in. De nieuwe straatindeling is goed te zien bij de chinees. Daar zijn de parkeerplekken gemaakt met grasbeton en er zijn struiken in de bocht aangeplant. ,,Dit is een compliment waard”, zegt Rick. ,,Maar waar zijn de bomen?” Al verder lopend door de wijk speelt dat op meer plekken. Bomen zijn natuurlijke airco’s tegen hittestress, maar op één of andere ondoorgrondelijke manier willen mensen ze niet voor hun deur hebben. Berkhout wijst de wethouder erop dat sommige bewoners nog meer bomen weg willen hebben. De wethouder zegt stellig: ,,Daar werken wij niet aan mee.”

De wethouder erkent dat het waterschap - dat 70.000 euro subsidie gaf voor het afkoppelen van regenwaterpijpen - de gemeente kritisch heeft benaderd: ,,De wijken zijn versteend en daar moeten we wat mee”, zegt Rensen. ,,Ook gezien de landelijke ambities.” 


HITTESTRESS ‘t Groentje kan zich voorstellen dat gemeenten verplicht worden om wijken tegen hittestress in te richten. Als je dat nu laat liggen, ben je dan als gemeente niet ‘penny wise and pound foolish’? Met dezelfde stelligheid zegt Rensen: ,,We laten dat niet liggen.”

De wethouder legt uit dat er in de gemeenteraad echt zorg en aandacht is voor groen in de wijk. ,,Als college gaan wij een advies aan de gemeenteraad geven dat niet gebaseerd is op financiën, maar ook op mijn andere portefeuille, en dat is water en klimaat. We leven in 2021. Landelijk signaleren we een urgent probleem, diezelfde toon hebben wij als college.”Politieke belangstelling en schrijfplezier?

Bunniks Nieuws zoekt een freelance verslaggever om belangrijke onderwerpen die op de agenda van de Bunnikse gemeenteraad staan actief te volgen en daarvan voor het Bunniks Nieuws artikelen met beeld (foto en/of video) te maken. Deze worden in de krant, online en op sociale media geplaatst. Indien gewenst, kan een ervaren politiek verslaggever daarbij coachen en begeleiden. Voor deze onderwerpen volg je de raadsvergadering, en zoek je contact in de samenleving met mensen die dit aangaat.

Zin om in het hart van de Bunnikse samenleving te opereren? Neem dan contact op met Kuun Jenniskens (k.jenniskens@bdu.nl of 06-20242504) of met Agnes Corbeij (a.corbeij@bdu.nl of 06-15280213).