De kruising van de Provinciale weg en de Van Zijldreef zou de gemeente graag vervangen door een rotonde.
De kruising van de Provinciale weg en de Van Zijldreef zou de gemeente graag vervangen door een rotonde. Agnes Corbeij

Gemeente wil een rotonde

BUNNIK In het dorp Bunnik komen twee projecten voor verbeterde fietsroutes bij elkaar op de kruising Provincialeweg - Van Zijldreef. De wens bestaat dan ook om daar een rotonde neer te leggen. Daar is echter nog geen geld voor gevonden. 


door Agnes Corbeij

In het dorp Bunnik lopen op dit moment twee projecten voor fietsverbindingen, waarvan de route deels overlapt. De eerste loopt van station Bunnik naar het Utrecht Science Park (USP), de tweede van Veenendaal naar het USP. 


TWEE ROUTES Voor de eerste route is budget van U Ned, een samenwerkingsverband van het rijk, provincie en gemeente Utrecht. Onderdeel van dit project is onder meer het Eikenpad. De gemeenteraad stemde in maart in met het uitwerken van deze route. Een van de voorwaarden is wel dat er een stuk grond richting het USP aangekocht kan worden, zodat groen gecompenseerd wordt.

De route van Veenendaal naar het USP wordt door de gemeente nog geen project genoemd, maar een studie. Een woordvoerder: ,,Pas als de kosten nader geraamd zijn en de dekking geregeld is kan hierover een besluit genomen worden.” Deze route loopt dwars door Bunnik, over de parallelweg die langs de Schoudermantel/Stationsweg/Provinciale weg loopt. 


TRAVERSE De route werd in juni besproken in het Open Huis, waar bleek dat inwoners veel haken en ogen zien. De gemeenteraad besloot dat er een onderzoek moet komen naar de inrichting van de Traverse, voordat een besluit genomen wordt over de doorfietsroute.

Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd. De woordvoerder: ,,Zowel door de raad als door groepen bewoners is daarbij de tracé-keuze over de traverse ter discussie gesteld (alternatief: Anton van Dampad). Dus ook dat aspect moet nog definitief bepaald worden. Pas daarna kan het een, echt op uitvoering gericht, project worden.”


KRUISING Beide routes overlappen elkaar vanaf de kruising met de Van Zijldreef. Daar wil de gemeente graag een rotonde. ,,De rotonde is tegelijkertijd een mooie overgang van een 50 km-weg naar een 30 km-weg, zoals voor de traverse gewenst is.”

U Ned stelt er geen geld voor beschikbaar. De woordvoerder van de gemeente: ,,Wij hopen dat er binnenkort toch financiële ruimte komt om de rotonde alsnog te realiseren.”

Stationsweg nieuwe situatie
Bewoners blijven zich verzetten tegen aanleg van een fietspad door het Eikenpadplantsoen.