Geen windmolens in Bunnik

ODIJK Beide coalitiepartijen, P21 en De Liberalen, staan lijnrecht tegenover elkaar sinds de beslissing van de gemeenteraad om zoekgebieden voor windmolens te schrappen. P21 vindt dat Bunnik haar verantwoordelijkheid niet neemt en De Liberalen verwijten P21 niet zorgvuldig om te gaan met de weerstand vanuit de inwoners.

Op 23 september werd de beslissing genomen. Wethouder Heijmerink (P21) wilde een onderzoek starten naar windenergie nabij de A12 en het spoor, gelegen in het gebied tussen Houten, Utrecht en Bunnik. Ook wilde hij inzetten op maximaal 70 hectare zonnevelden. Beide voorstellen werden na een lange avond van tafel geveegd. P21, de partij van wethouder Heijmerink, was hier achteraf zeer teleurgesteld over.

p Lees verder op pagina 3