Het open gebied van de A12/ Spoorzone, ten noorden van de snelweg, waar een windturbine zou kunnen komen.
Het open gebied van de A12/ Spoorzone, ten noorden van de snelweg, waar een windturbine zou kunnen komen. Agnes Corbeij

Resultaten quickscan A12/Spoorzone worden eind 2021 verwacht

Politiek

ZEIST De gemeente Zeist verwacht aan het einde van 2021 meer te kunnen vertellen over de haalbaarheid van het realiseren van zonnevelden en/of windturbines in de A12/spoorzone. Adviesbureau Rom3D voert op dit moment een quickscan uit. 

door Agnes Corbeij 

De quickscan voert de informatiefase uit in dit traject, waar dit eerder geprobeerd werd met een kerngroep van belanghebbenden zoals bewoners, grondeigenaren en ondernemers. Dit traject liep vast, door de verschillende belangen van de leden van de kerngroep, zo vertelde de gemeente Zeist eerder. Vorige maand stapten de bewoners, die zich hadden vereniging in De Groene Driehoek, zelfs uit de kerngroep

Rom3D verzamelt nu gegevens om de (on) mogelijkheden van windturbines en zonnevelden in kaart te brengen. Een woordvoerder van de gemeente Zeist omschrijft het doel van de quickscan als volgt: ,,Om op korte termijn beter inzicht te krijgen in de vraag of windmolens en zonnevelden binnen de randvoorwaarden van geluid, slagschaduw, landschap, ecologie, cultuurhistorie en regelgeving (geluid, slagschaduw) haalbaar kunnen zijn.” Daarbij benadrukt de woordvoerder dat nog niet alle relevante aspecten zijn meegenomen. ,,Die komen in vervolgfasen aan bod”.

Als Rom3D het rapport afgerond heeft, gaat de gemeente de uitkomsten bespreken met de belanghebbenden. ,,Aan het eind van dit jaar verwachten we meer te kunnen vertellen over de uitkomsten van de informatiefase.”