Afbeelding
Fotocredit: Pete Linforth (Pixabay)

Tozo regeling vervalt per 1 oktober

Corona

BUNNIK De Rijksoverheid heeft besloten dat de Tozo regeling met  ingang van 1 oktober vervalt. Met de versoepeling van de Covid-19 maatregelen, het sterk aantrekken van de economie en de grote krapte op de arbeidsmarkt, gaat de overheid ervan uit dat zelfstandig ondernemers hun inkomsten nu weer zelf kunnen vergaren.

Voor een aantal ondernemers, en dan met name die in de zwaarst getroffen sectoren, zal dit lastiger zijn. Daarom kunnen diegenen voor wie het genereren van eigen inkomsten minder eenvoudig is, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op andere bestaande regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk gewezen zelfstandigen (IOAZ). Beide regelingen kunnen vanaf 1 oktober een tijdelijk vangnet zijn voor ondernemers die hun bedrijf (gewijzigd) voortzetten of beƫindigen.

Meer informatie staat op de gemeentesite www.bunnik.nl.