Afbeelding
Jelle Boontje

Professor dr. Victor Rutten koninklijk onderscheiden

Mensen

BUNNIK Op dinsdag 28 september ontving Victor Rutten een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ruud van Bennekom. Hij werd, ter gelegenheid van zijn pensionering, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

De heer Rutten was werkzaam bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en tevens als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Pretoria. Hij werkte in het vakgebied Immunologie en One Health, een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren.

PIONIER EN BRUGGENBOUWER Hij is één van de pioniers van het vakgebied dat van cruciaal belang is in de diergeneeskunde. Het is in de huidige tijd onnodig om het belang van vaccinatie en afweer tegen infectieziekten aan te geven. Hij heeft niet alleen binnen de Faculteit Diergeneeskunde groepen bijeengebracht, hij is ook een trekker geweest om binnen Europa de Veterinaire Immunologie te organiseren.

Rutten heeft een enorme bijdrage geleverd aan de diergeneeskunde op nationaal en internationaal niveau. Dit heeft geresulteerd in verbetering van diergezondheid en gezondheid van de mens omdat een deel van zijn werk zich heeft gericht op de bestrijding van ziekten die overgaan van dier naar mens.