Bots: ,,We zijn hier tien jaar geleden al mee begonnen. De Loswal hebben we ook samen gerealiseerd, maar daar hadden we toch al snel te weinig ruimte.” De Loswal, het gebouw aan de Langstraat waar nu huisartsenpraktijk Van Steenis, apotheek Kromme Rijn en Fysio Bunnik zitten, werd twintig jaar geleden gebouwd. Van Steenis: ,,Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij tweeën, op het dak stonden toen het gebouw bijna klaar was en we dachten dat dit iets was wat we maar één keer in ons leven zouden meemaken. Toch staan we hier nu weer, in een gloednieuw gebouw.”

LOCATIE In 2010 kwamen Bots en Van Steenis met de eerste plannen. Verschillende locaties passeerden de revue. Van Steenis: ,,Bij De Gaarde visten we net achter het net.” In 2014 stuurden de initiatiefnemers de eerste brief aan de gemeente over de locatie Scholeneiland. ,,De plannen voor een woonzorgcomplex op deze plek waren van tafel geveegd. Toen hebben wij gevraagd of wij deze plek niet konden gebruiken. Tijdens het Open Huis hebben we onze plannen gepresenteerd. Datzelfde deed Quarijn, die graag zorgwoningen wilde bouwen hier.” 

De gemeente vroeg beide partijen om samen te gaan werken. Dat gebeurde. Naast het gezondheidscentrum worden nu, in opdracht van Quarijn, zorgwoningen gerealiseerd. Ook daar nadert het einde van de bouw.

MEERWAARDE Behalve de ruimte, was ook de wens om samen te werken reden om nieuw te bouwen. Beide zorgverleners kunnen er enthousiast over vertellen: ,,We geloven erin dat het absoluut meerwaarde heeft om fysiek bij elkaar in één gebouw te zitten met alle aanbieders van eerstelijns zorg. Met toenmalig wethouder Jorrit Eijbersen hebben we een rondje door het land gemaakt om bij andere gezondheidscentra te bekijken. 

Een voorbeeld is ons altijd bijgebleven. Op een plek hadden ze alleen maar een muur verwijderd tussen het gezondheidscentrum en de afdeling sociaal domein van het gemeentehuis. Sindsdien werd er veel meer samengewerkt, omdat de drempel lager was om bij elkaar naar binnen te stappen. Ze zaten al naast elkaar, maar toch maakte het een enorm verschil dat die muur weg was.”

SAMENWERKING Het nieuwe gebouw is dan ook meer dan een verzamelgebouw. De huisartsenpraktijken gebruiken bijvoorbeeld dezelfde wachtruimte en delen hun personeel. Van Steenis: ,,Het vak van huisarts is behoorlijk ingewikkelder geworden. We krijgen meer vragen op ons af en hebben dus meer ondersteunend personeel nodig. Door samen in één gebouw te zitten, kunnen we de taken beter verdelen.”

Ook samenwerking met de andere disciplines kan veel opleveren. Bots: ,,Door met verschillende disciplines samen te werken kunnen we nog beter de patiënt centraal zetten. We hebben een centrale vergaderruimte in het gebouw op de begane grond, waar we kunnen overleggen. Het is ook de bedoeling om die ruimte te gebruiken voor bijvoorbeeld kennisoverdracht aan elkaar, van elkaar te leren.”

In het nieuwe gebouw komen twee huisartsenpraktijken samen, de apotheek, een fysiotherapeut, een tandartspraktijk, tandtechniek, centrum voor elkaar, thuiszorg, een psycholoog, een diëtist, huidtherapie, logopedie, verloskunde, podotherapie, Saltro en kindertherapie. Als voorbeeld noemt Bots de samenwerking tussen logopedist en tandarts, als het gaat om uitspraak en scheefgroei van het gebit. Maar ook de link tussen huisarts en fysiotherapeut of verloskundige en psycholoog kan zeer nuttig zijn. 

BEZWAREN Dat er zoveel tijd zit tussen het indienen van de plannen en de oplevering van het gebouw, heeft te maken met de bezwaren die er kwamen vanuit de omwonenden. De bezwaarmakers hadden problemen met het verlies van groene ruimte door de bouw van het gezondheidscentrum en de zorgwoningen. De rechter moest zich er uiteindelijk over uitspreken en de bezwaren werden ongegrond verklaard. Daarmee kon de bouw van start. ,,Er is vanaf toen vooral de samenwerking als 'goede nieuwe buren' gezocht.''

Van Steenis: ,,Door de vertraging werd het project wel duurder en zijn er ook partijen afgevallen. Daar zijn weer anderen voor terug gekomen. Er was zelfs een moment waarop ik me afvroeg of het nog wel door kon gaan. Maar ik ben erg blij dat het gelukt is en dat we nu hier staan. We willen goede nieuwe buren zijn.”  

VEEL LICHT Op de begane grond zit de apotheek en de oefenruimte en behandelruimte van de fysiotherapeut en een aantal kleine disciplines. Boven zitten de huisartsen, tandartsen, tandtechniek en het centrum voor elkaar. In het gebouw komt veel licht naar binnen, door grote ramen, dakramen en glazen muren. Op het dak liggen zonnepanelen, het gebouw is gasloos gebouwd. Er is ruimte voor meer panelen op het dak. 

Het openen van het nieuwe gebouw, met de naam Gezondheidscentrum Kromme Rijn, leidt direct tot het leeglopen van het oude gebouw, de Loswal. Fysio Bunnik blijft daar zitten. Het pand is nog steeds van de drie huidige gebruikers, dus ook van Bots en Van Steenis. ,,Wat er met de Loswal gebeurt weten we nog niet precies. We denken aan het ombouwen tot appartementen. In elk geval is leegstand ongewenst.” Ook uitbreiding van Fysio Bunnik is een mogelijkheid die bekeken wordt.

GEEN FEEST Bots en Van Steenis hadden zich de opening van het nieuwe gebouw anders voorgesteld. ,,We wilden een groot feest geven voor heel Bunnik. Ook hadden we onze medewerkers veel meer willen laten zien en vertellen vooraf. Door de coronacrisis gaat dat nu allemaal lastiger. We zijn wel van plan de deuren op een zaterdag open te gooien voor alle Bunnikers. Wanneer dat kan, weten we nu nog niet.”

Er kan in elk geval gewoon begonnen worden met werken. Beiden vullen aan: ,,We hebben ruimte, dus het is goed mogelijk om afstand te houden van elkaar.” En dan kunnen ze doen waar het allemaal om te doen is. ,,Op een laagdrempelige manier kwalitatief goede zorg leveren, op een dorpse manier. Dat is onze wens.”

door Agnes Corbeij

Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
Gezondheidscentrum Kromme Rijn opent op 2 juni de deuren
Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
De apotheek in het nieuwe gezondheidscentrum Kromme Rijn krijgt steeds meer vorm
Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
Gezondheidscentrum Kromme Rijn opent op 2 juni de deuren
Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
Op dit moment wordt ook gewerkt aan de parkeerplaats met ruimte voor 40 auto's
Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
Gezondheidscentrum Kromme Rijn opent op 2 juni de deuren