Uit het onderzoek van het CBS en het Kadaster blijkt dat in Nederland bestaande koopwoningen in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 6,6 procent duurder waren dan een jaar eerder. De prijsstijging was groter dan in de twee voorgaande kwartalen. Het aantal woningtransacties lag 8,7 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. In de provincie Utrecht kost een gemiddelde koopwoning nu 394.000 euro.

In de cijfers over maart zijn gebeurtenissen rondom het coronavirus overigens nog niet of nauwelijks zichtbaar.


GROOTSTE PRIJSSTIJGING Van alle provincies was de prijsstijging, met 9,3 procent, het grootst in de provincie Groningen. Het is bovendien de grootste prijsstijging in de provincie Groningen in bijna 18 jaar tijd. In de overige provincies lag de prijsstijging tussen de 5,4 en 7,5 procent.

Wat betreft de vier grootste gemeenten van Nederland was de prijsstijging met iets meer dan 8 procent het grootst in de gemeente Utrecht. In Amsterdam was de prijsstijging het laagst (4,6 procent). De prijzen in de gemeente Utrecht stegen nog steeds harder dan in de gelijknamige provincie. Daarentegen was dit het vierde achtereenvolgende kwartaal dat de prijzen in de gemeente Amsterdam minder hard stegen dan in de provincie Noord-Holland.

STIJGENDE TREND Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex van bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In maart 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in maart 45,6 procent hoger.

MINDER TRANSACTIES IN GEMEENTE UTRECHT In alle provincies waren er in het eerste kwartaal van 2020 meer woningtransacties dan een jaar eerder. De stijging van het aantal transacties was met 15 procent het grootst in Zeeland. De provincie Groningen noteerde met 2,7 procent de kleinste stijging. Ook in drie van de vier grootste Nederlandse gemeenten waren er meer woningtransacties dan een jaar eerder. In de gemeente Utrecht echter lag het aantal transacties 2 procent lager dan een jaar eerder.

ALLE WONINGTYPEN DUURDER In het eerste kwartaal van 2020 waren alle woningtypen duurder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij appartementen was de stijging met 7,8 procent opnieuw het grootst. Het kleinst was de prijsstijging voor twee-onder-een-kapwoningen, die kostten gemiddeld 6 procent meer dan vorig jaar. Van alle woningtypen lag het aantal transacties hoger dan een jaar eerder. Het grootst was de stijging, met 14,7 procent, bij hoekwoningen. Met 0,5 procent was de stijging het kleinst bij appartementen.