Vanaf het begin van de plannen heeft de Wijkvereniging bezwaar gemaakt tegen de hoeveelheid en hoogte van de bebouwing en tegen de te verwachten parkeerdruk voor de omliggende wijk. Een eerste plan ging hierdoor van tafel. Het bestemmingsplan voor een tweede plan werd, onder protest, toch aangenomen door de gemeenteraad. Daarna gingen 25 omwonenden in beroep bij de Raad van State.