Bosschert woont in Bunnik en zou graag samen met gelijkgestemden wonen. Zij vroeg daarvoor aandacht in de krant en bij de politiek. P21 diende een amendement in om te investeren in gemeenschappelijke woonvoorzieningen met voldoende groen en sociale cohesie. Het amendement werd door de gehele raad ondersteund en ook het college omarmde het voorstel.