Veel inwoners hebben de oude stukken er weer bij gepakt en voeren hetzelfde verzet als zeven jaar geleden. Toch is er zeker verschil met de situatie in 2013. De insteek van het college is anders. Zij wil niet met bewoners in gesprek over het tracé, maar alleen over de inpassing van het fietspad. Dekker: ,,De andere opties zijn van tafel. Die gaan we dus ook niet voorleggen. Dat zou vreemd zijn. Dan voelen mensen zich ook voor het lapje gehouden achteraf.”

GEEN ANDERE OPTIES Twee andere opties lopen door de Gildenring, door de woonstraat. ,,Die mogelijkheden liggen nu niet op tafel omdat dat te weinig winst oplevert, het blijft een fietspad door een woonstraat.” U Ned is het programma van de provincie waar het budget vandaan komt. 

Over een andere mogelijkheid, om de woonwijk heen, staat in de raadsinformatienota: ,,Deze route is niet doeltreffend omdat het een omweg is die fietsers niet geneigd zijn te nemen.” In de raadsinformatienota meldt het college dat U Ned om die reden niet wil bijdragen aan deze route. Dekker: ,,Verder vergt deze route grondaankoop van de gemeente Utrecht, waaraan Utrecht voor Bunnik onhaalbare voorwaarden stelt.” 

De grond is van de gemeente Utrecht. Die wil hier alleen aan meewerken als er grond geruild wordt, dat zien wij niet zitten.

OMWEG Over het effect van zo’n omweg is niet iedereen het eens. Gerrit van Heusden woont aan het Eikenpad en zit in het Utrechts Provinciaal fietsoverleg en Adviesraad Snelfietsroutes van de provincie. Ook is hij actief bij de Fietsersbond. Hij is voorstander van de fietssnelroute door het Eikenpad, maar is ook kritisch. Volgens hem zijn fietsers best bereid zo’n omweg te nemen, als de bewegwijzering goed is. 

Het andere argument, over de grondaankoop, lijkt zwaarder te wegen. Dekker: ,,De grond is van de gemeente Utrecht. Die wil hier alleen aan meewerken als er grond geruild wordt, dat zien wij niet zitten.” Waarom de gemeente Utrecht per se grond wil ruilen, terwijl ook inwoners van de gemeente Utrecht zullen profiteren van dit fietspad, kan Dekker niet uitleggen. Het is ook niet gezegd dat deze optie helemaal uit beeld is. ,,Als de raad van Bunnik niet akkoord gaat met de aanleg van het fietspad over het Eikenpad, zou het best kunnen dat opnieuw naar deze optie gekeken wordt. Hij ligt nu alleen niet op tafel.”

TWEE ROUTES Er liggen twee opties wel op tafel. Beiden lopen door het Eikenpadplantsoen, maar er zijn nog twee varianten in het laatste stukje, aan de kant van het Vagantenpad. In de raadsinformatienota staan twee routes ingetekend. De ene loopt aan het einde van het Eikenpad toch weer door de Gildenring, richting het Vagantenpad. De tweede optie loopt over het akkerland dat daarachter ligt.   

Dekker heeft een heel duidelijke voorkeur. ,,Als we het laatste stukje toch weer door de Gildenring laten lopen, is de winst te minimaal. Daarom spreek ik me vanavond uit voor het tracé waarbij het fietspad over het akkerland loopt.” Waarom de eerst optie op tafel ligt, terwijl Dekker niet achter de uitvoering daarvan kan staan, kan ze niet uitleggen. 

Het nadeel van de route door het akkerland, is hetzelfde als dat van het tracé om de wijk heen, namelijk dat de grond niet van de gemeente Bunnik is. Het stuk grond is van een agrariër. Ook moet de bestemming veranderd worden van dat stuk grond, waarvoor een procedure nodig is. Dit kan allemaal vertragend werken. Hetzelfde proces is al jaren aan de hand met het losliggende fietspad tussen Odijk en Houten, langs de Burgweg. Hier is de provincie opdrachtgever, die afhankelijk is van afspraken met grondeigenaren.   

Artikel gaat verder onder de foto. 


Het Eikenpad - Agnes Corbeij

NOODZAAK Veelgehoord kritiek van omwonenden in ingezonden brieven en artikelen in deze krant is dat het nut en de noodzaak van dit fietspad ontbreekt, terwijl wel heel duidelijk is wat wordt opgeofferd, een stuk groen. Dekker wil graag uitleggen dat die noodzaak er wel degelijk is. ,,Het fietspad dat we willen aanleggen over het Eikenpad is een schakel in de ketting. Het is een klein stukje, maar wel een essentiële schakel in die ketting. Ik snap dat deze honderd meter asfalt mensen niet uit de auto gaat krijgen, maar een compleet kwalitatief goed fietsnetwerk doet dat wel.”

Omwonenden vertelden Bunniks Nieuws dat het helemaal niet druk is met fietsers in de Gildenring, dat er zelden tot nooit ongelukken gebeuren en dat een ander fietspad dus niet nodig is. Zij vragen ook om cijfers waaruit blijkt dat het druk zou zijn of gaat worden. Dekker: ,,Er zijn zeker cijfers en die worden vanavond tijdens het Open Huis ook gedeeld. Maar die zijn niet de aanleiding tot de aanleg van dit fietspad. We zijn op de toekomst gericht.”

NIEUWBOUW En daar zit een tweede verschil met de situatie in 2013. De woningbouwambitie van de gemeente Bunnik is nu veel concreter. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor bouwen in Odijk-West en een meerderheid van de raad lijkt ook positief over bouwplannen van Bunnik-Zuid. Bovendien is er een regionale woningbouwopgave, waarvan een deel in de gemeente Bunnik wordt gerealiseerd.  

In de raadsinformatienota over het Eikenpad zegt het college over de verbetering van de fietsverbinding tussen Bunnik en Utrecht Science Park: ,,Dat is voor Bunnik belangrijk omdat dit bijdraagt aan verbetering van de bereikbaarheid van het USP en omdat dit aan Bunnik als (potentiële) woningbouwlocatie (mede voor het USP) een zeker gewicht geeft in de regio.” Toch is het Eikenpad geen wisselgeld voor iets anders, aldus Dekker: ,,Er is geen link tussen het aanleggen van het Eikenpad en de omlegging van de N229 of iets dergelijks.” 

Er ligt nu een pad, dat wordt alleen wat breder. Maar het zal nog steeds een plantsoen zijn.

EIGEN INWONERS Een aantal aanwonenden verwijten de wethouder dat ze het belang van de regio boven het belang van de eigen inwoners stelt. Daar is Dekker het helemaal niet mee eens. Dekker: ,,Het is in het belang van Bunnik dat die verbeterde fietsverbinding er komt. Het gaat voornamelijk om onze eigen huidige en toekomstige inwoners die gebruik gaan maken van dit fietspad.” Het belang van de regio weegt zeker mee. ,,Bunnik is geen eiland, we zijn onderdeel van de Provincie. En we willen bijdragen aan een andere mix van vervoer, minder auto’s, meer fietsers.”

Ook het belang van de omwonenden van het Eikenpad weegt mee, aldus Dekker. ,,Juist omdat we weten dat dit gevoelig ligt, kaarten wij dit onderwerp aan bij de gemeenteraad en zetten we het op de agenda van het Open Huis. We begrijpen de onrust van de bewoners. Maar die is niet van doorslaggevend belang.” Ook vindt Dekker niet dat ze erg veel moeten opofferen. ,,Er ligt nu een pad, dat wordt alleen wat breder. Maar het zal nog steeds een plantsoen zijn.”   

Na het Open Huis van vanavond gaat het college een raadsvoorstel schrijven. Dat zal wegens de voorjaarsvakantie pas in maart aan bod komen tijdens de raadsvergadering. 

door Agnes Corbeij