De laatste jaren heeft Bunnik twee wethouders. Bunnik heeft, op basis van het aantal inwoners, al jaren recht op drie wethouders. Bij de coalitievorming in 2018 is er bewust voor gekozen twee wethouders aan te stellen. De formatie in 2018 verliep moeizaam. Jan Hoekema (D’66), de verkenner van destijds, adviseerde een derde wethouder toe te voegen