De laatste jaren heeft Bunnik twee wethouders. Bunnik heeft, op basis van het aantal inwoners, al jaren recht op drie wethouders. Bij de coalitievorming in 2018 is er bewust voor gekozen twee wethouders aan te stellen. De formatie in 2018 verliep moeizaam. Jan Hoekema (D’66), de verkenner van destijds, adviseerde een derde wethouder toe te voegen

BALANS P21 en De Liberalen gingen daar niet op in, omdat de balans dan teveel door zou slaan naar P21. P21 had 8 raadszetels, De Liberalen hadden er 4. Een derde wethouder zou logischerwijs iemand van P21 zijn. Inmiddels is P21 afgeslankt tot 5 raadsleden, doordat drie raadsleden uit de partij stapten in januari en hun eigen partij begonnen, Bunniks Belang.   

Er zijn zoveel overleggen in de regio op dit moment, dat het voor twee wethouders fysiek onmogelijk is om overal bij te zijn

De reden om nu een vacature uit te zetten is de hoeveelheid werk op regionaal vlak. Hein Hoitink, fractievoorzitter van De Liberalen: ,,Op dit moment speelt er zoveel, dat de wethouders hebben aangegeven dat het wel heel veel werk is voor twee mensen.”

REGIONALE PROGRAMMA'S Daarbij doelt Hoitink voornamelijk op de ontwikkelingen in de regio Utrecht. ,,Er zijn zoveel overleggen met U10 en U16 op dit moment, dat het voor twee wethouders fysiek onmogelijk is om overal bij te zijn. En dat willen we wel. Daarom hebben we nu besloten actie te ondernemen.” Zaken die spelen in de regio zijn bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie en het Ruimtelijke Economische Programma, waaronder de woningbouwopgave. Niet alleen voor Bunnik zijn dit grote dossiers, dit speelt overal in de regio. 

Inge Verhoef, fractievoorzitter van P21: ,,Zowel regionaal als lokaal hebben we hoge ambities. In het coalitieakkoord staat dat we in 2022 10 procent van onze energiebehoefte uit duurzame energie willen halen. Op dit moment is dat 3 procent. In de toekomst stijgt dat percentage hard. In 2030 willen we de 50 procent halen.” In de Regionale Energie Strategie maken 16 gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht gezamenlijk afspraken over deze ambities. Dit onderwerp werd op 14 mei besproken in het Open Huis. Toen kreeg wethouder Paul Heijmerink zoveel vragen op zich af, dat er een extra Open Huis ingepland werd. 

WONINGBOUW Ook de woningbouwplannen zijn reden voor extra bestuurlijke slagkracht. In 2040 is er volgens onderzoeken van U16 een regionaal tekort van 100.000 woningen. Alle gemeenten wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit tekort. Eerder besloot de gemeente Bunnik substantieel te willen bouwen, gedacht wordt aan hoeveelheden tot 5.000 woningen. 

Een groot deel staat gepland bij Odijk-West. Later kwam Stationsgebied Bunnik erbij als ontwikkellocatie. Daarover moeten belangrijke besluiten genomen worden, die voor veel inwoners gevolgen gaan hebben. Verhoef: ,,Er komen grote ruimtelijke ontwikkelingen op ons af. We willen als gemeente goed beslagen ten ijs komen en alles eruit halen wat erin zit voor onze inwoners.” 

Verhoef geeft aan dat zowel intern als extern extra slagkracht nodig is. ,,Intern willen we bij onze inwoners ophalen wat we nu precies willen. Extern willen we goed vertegenwoordigd worden in de regio.”

We zoeken geen politieke wethouder, maar iemand die weet hoe de hazen lopen in de regio.

POLITIEKE MIDDEN Op de vraag van welke partij de derde wethouder moet zijn, heeft Hoitink geen antwoord. ,,We zoeken geen politieke wethouder, maar iemand die weet hoe de hazen lopen in de regio. De bestuurlijke ervaring van deze persoon is belangrijker dan de politieke kleur. De Liberalen en P21 doen dit samen.”

Verhoef: ,,Het zou mooi zijn als we iemand vinden uit het politieke midden. Maar we hebben voornamelijk een goede bestuurder nodig. Hij of zij hoeft niet per se in Bunnik te wonen. Maar moet wel zeer bekend zijn met de regio.”

Oppositiepartij Bunniks Belang begrijpt de stap. Fractievoorzitter Arie Viskil: ,,Het dagelijks werk kan misschien wel gedaan worden door twee wethouders. Maar bestuurlijk is er meer nodig, dus is een derde wethouder geen overbodige weelde."  

FINANCIËN Leny Visser, fractievoorzitter van oppositiepartij CDA was wel verbaasd over de vacature. ,,Een derde wethouder kost geld. We hebben net te horen gekregen dat de financiële situatie van de gemeente heel onzeker is en dat er geen geld is voor nieuw beleid, daardoor komt er geen Kadernota. Ik neem aan dat we als raad een voorstel krijgen van de coalitie, om een derde wethouder aan te kunnen nemen. Zo gaat dat altijd als er geld uitgegeven moet worden. Dan zetten we de argumenten op een rij.”

Dat voorstel gaat er niet komen, aldus De Liberalen en P21. Hoitink: ,,,Op basis van het aantal inwoners is er ruimte voor ruim 3 fte, dus een derde wethouder kan.” Inge Verhoef: ,,Dit is een beslissing van de coalitie. Uiteraard krijgt de gehele raad wel een voorstel over de betreffende persoon die we willen voordragen als wethouder. Daar moet een meerderheid van de raad mee instemmen.”

Dat het geld kost, is minder belangrijk, aldus Verhoef. ,,Het is nu echt noodzakelijk. Als je iets wilt als gemeente, moet je durven investeren.” Op de vraag of er ook ambtelijk meer capaciteit nodig is, reageert Verhoef instemmend. ,,Ook in de ambtelijke organisatie komen veranderingen.  Er wordt al langer aan gewerkt om dat goed te organiseren. Maar wat er precies nodig is, is afhankelijk van wat er in de raad besloten wordt, welke plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd."

door Agnes Corbeij