Begin maart startte de actie rondom de ‘Coalition of the Willing’. Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen Nederlandse gemeenten op om aan te sluiten en daarmee verantwoordelijkheid op zich te nemen ten aanzien van de humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. De organisaties melden hierbij: ,,Dit lijkt in onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden.” 

Griekenland heeft Europa al vaak om hulp gevraagd. Begin maart werd besloten om ongeveer 1600 kinderen uit de Griekse kampen naar andere EU-lidstaten te brengen. Frankrijk, Finland, Duitsland, Kroatië, Ierland, Portugal, Bulgarije, Litouwen, Noorwegen en Luxemburg hebben onlangs toegezegd om kinderen over te nemen. Half april kwamen al twaalf kinderen aan in Luxemburg. Nederland heeft nog geen concrete toezeggingen gedaan. Daarom richten Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children zich nu op de gemeenten. 

Bunnik kan zich niet aansluiten, want we hebben geen opvangmogelijkheid voor kinderen

Zij kregen in maart een brief van de drie organisaties, met de oproep zich ook aan te sluiten. Inmiddels hebben ruim 80 gemeenten, waaronder Houten, Zeist en Culemborg, zich aangesloten en zijn vele anderen bezig moties voor te bereiden. In Wijk bij Duurstede werd twee week geleden een motie rondom dit onderwerp doorgeschoven naar een volgende vergadering, omdat er precies evenveel stemmen voor als tegen waren. 

In Bunnik was de oproep niet bij de raadsleden bekend, waardoor er ook niet over gesproken was binnen de fracties. Dit komt volgens wethouder Ali Dekker door de corona crisis. Dekker: ,,Op 16 maart, de dag dat de lockdown inging, zou die brief besproken worden. We hadden opeens heel andere prioriteiten, zoals het regelen van de noodopvang. De brief is daarom niet op de lijst met ingekomen stukken voor de raad gekomen." Later ging de actualiteit van de oproep verloren, aldus Dekker: ,,Inmiddels heeft het Kabinet een standpunt ingenomen en steunen ze Griekenland in het opvangen van deze kinderen bij gezinnen in Griekenland, naar Nederlands voogdij-model. De actualiteit van de brief is daarmee niet groot meer."

Daar is Martijn van der Linden, van Vluchtelingenwerk Nederland, het niet mee eens. ,,Er zijn nu 5.000 alleenstaande kinderen in Griekenland. Griekenland kan zelf 2.500 alleenstaande kinderen opvangen, en alle steun daarbij, ook vanuit Nederland, is daarbij zeer welkom. Maar dat is helaas geen antwoord op de noodkreet van Griekenland aan andere landen om het andere deel van de kinderen op te vangen, waar geen goede opvang voor geregeld kan worden. Het draagvlak in Nederland is groot en dat wordt ook steeds duidelijker zichtbaar. We hopen dan ook van harte dat ook Bunnik overweegt bereidheid te tonen om een klein deel van deze kinderen ook in Nederland op te vangen."

Bunniks Nieuws vroeg de vier politieke partijen in Bunnik hoe zijn erin staan. Bij De Liberalen is wel eerder gesproken over het steunen van soortgelijke oproep aan de landelijke politiek. Raadslid Winny Toersen: ,,Toen kwamen we tot de conclusie dat het gaat om landelijk beleid en politieke keuzes. De Liberalen zijn een lokale politieke partij met de focus op lokale politieke keuzes. Een standpunt innemen over een kwestie waarbij de landelijke politiek aan zet is, vinden wij niet passen bij onze focus.” 

Het CDA heeft een soortgelijke mening. Leny Visser, fractievoorzitter: ,,In zijn algemeenheid willen wij ons als lokale partij liever niet bezighouden met de landelijke politiek. Daarnaast is er bij het CDA wel een actie gestart waar leden op persoonlijke titel een bericht kunnen sturen aan de landelijke politiek. Daar is dus de ruimte voor CDA-ers die dat willen om actie te ondernemen.”

Bunniks Belang heeft de oproep niet behandeld. P21 ging in gesprek met Anneke Doeven van Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik om tot een standpunt te komen. De partij kwam tot de conclusie dat Bunnik zich niet aan kán sluiten bij de coalitie, al zou de gemeente dat wel willen. 

Inge Verhoef, fractievoorzitter: ,,Bunnik kan zich niet aansluiten bij Coalition of the Willing, want wij hebben geen opvangmogelijkheid voor kinderen en kunnen ons niet aanbieden als gemeente met opvangplekken. Het zou beter zijn als wij werken aan de realisatie van meer sociale huurwoningen, zodat we meer vluchtelingen(gezinnen) kunnen opvangen, wat weer leidt tot meer plekken voor vluchtelingen (kinderen) in andere gemeenten.”

Wellicht kan de gemeente Bunnik een financiële bijdrage leveren.

Anneke Doeven laat Bunniks Nieuws weten dat Vluchtelingenwerk-Samenspraak niet gaat over het huisvesten van minderjarige kinderen. ,,Zij moeten in gezinnen worden geplaatst. De gemeente kan niet vooraf weten of er in Bunnik gezinnen zijn die daartoe bereid zijn. Dus wordt het lastig om je als gemeente solidair te verklaren, als je niks te bieden hebt. We hebben in Bunnik ook geen kindertehuis of iets dergelijks.”

Wel zijn er andere mogelijkheden om solidariteit met de vluchtelingenkinderen te laten blijken, denkt Anneke Doeven. ,,Bunnik werkt steeds meer samen met U16 (samenwerkingsverband van overheidsinstanties in de provincie Utrecht, red.). Misschien is er in dat verband iets mogelijk. Als Bunnik niet kan bijdragen met opvangplekken, dan kan de gemeente wellicht een financiële bijdrage leveren. Dat Nederland zich zo afzijdig houdt in deze zaak, en alleen meebetaalt aan opvang in de regio, vind ik heel raar.”

door Agnes Corbeij