Dit is een opvallende wending in het verhaal, aangezien tijdens het Open Huis alleen het CDA kritisch was tegenover het plan. Het gaat om plannen van Prominent Vastgoed voor een gebouw met 15 appartementen in drie woonlagen, op de plek vlakbij de scholen waar drie jaar geleden nog volkstuintjes lagen. 

AMENDEMENT Voorafgaand aan de vergadering, afgelopen donderdag, dienden De Liberalen een amendement, een voorstel voor wijzigingen in het voorstel. Het betrof een hele waslijst aan wijzigingen, waaronder drie grote. De Liberalen wilden de 30 procent sociale huur vervangen door middelhuur, met gemiddelde huurprijzen. Ook wil de partij flink minder woningen, 9 in plaats van 15. Het derde grote bezwaarpunt is de ligging ten opzichte van de Kromme Rijn. In de plannen stond dat de afstand tot de Kromme Rijn 6 meter kan zijn, De Liberalen willen daar 12 van maken. 

Het bezwaar van De Liberalen werd ingegeven door input vanuit aanwonenden van de Zeisterweg, die tijdens het Open Huis op 5 maart inspraken. Hun tuin ligt tegen het plangebied aan. Hein Hoitink: ,,We moeten zuinig zijn op de groene plekken in onze dorpen. De Kromme Rijn is een belangrijke plek in de ontstaansgeschiedenis van Odijk, daar moeten we zuinig op zijn.”

Het CDA was blij met het amendement, omdat het aansloot bij hun eerdere kritiek op de plannen. Leny Visser: ,,Ik ben dit gedoe om postzegels wel zat. Er is weinig draagvlak vanuit de omgeving. Het kost veel tijd en inzet van ambtenaren. Laten we inzetten op woningbouw bij Odijk-West en het Stationsgebied in Bunnik.”

VLUCHT De andere partijen sloten niet aan bij het amendement. Zij willen juist bouwen. Zeker de sociale huurwoningen staan hoog op hun verlanglijstje. Arie Viskil van Bunniks Belang: ,,Er is een schreeuwende vraag naar woningen in onze gemeente. Daar moeten we iets mee doen. In 2017 maakten wij als gemeente een vlucht naar voren als complete raad door ons voor zowel uitbreiding als inbreiding te willen inzetten. Krabbelen jullie nu terug? Er waren ook insprekers die helemaal niet tegen de plannen waren.”

Van Gulik van P21 wees nog eens op de Woonvisie. ,,Die is klip en klaar. We streven naar 30 % sociale huur en 30 % middenhuur. Vooral bij die eerste groep lopen we in Bunnik enorm achter. De wachtlijst is nu voor sommigen 11 jaar. Daarom moeten we dit soort projecten met beide handen aangrijpen. De Liberalen hebben ook voor deze woonvisie gestemd.”

PURE WINST Wethouder Ali Dekker gaf antwoord op de vragen. Op papier was Paul Heijmerink wethouder van deze portefeuille, maar hij had dit ambt pas een kwartier, aangezien hij vlak voor behandeling van dit onderwerp was beëdigd. Dekker ontraadde de raad om dit amendement in stemming te brengen. ,,Aan sociale huur is het grootste tekort in onze gemeente. Elke woning die we nu kunnen bouwen is pure winst, want het is heel lastig om deze woningen te ontwikkelen. Als de raad deze eis nu laat vallen, ontneemt zij zichzelf een belangrijk sturingsinstrument bij andere bouwplannen.”

Over minder woningen zei Dekker dat dit financieel niet haalbaar is: ,,Met 9 in plaats van 15 appartementen is geen haalbare businesscase te realiseren. Dat risico willen we niet lopen.” Wat betreft de oriëntatie ten opzichte van de Kromme Rijn zei ze dat dit nog wel te beïnvloeden was, ook als deze kaders vastgesteld zouden worden. ,,Goed zicht op de Kromme Rijn blijft behouden, slecht op één punt is de afstand tussen het bouwblok en de rivier 6 meter. 

VOORWERK Al met al leek een pas op de plaats de beste oplossing, aldus de wethouder. Dekker: ,,Nu dit amendement aannemen kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan zijn dat er dan helemaal geen bouwplan meer mogelijk is. Er zit al ongelooflijk veel voorwerk in, dat zou buitengewoon jammer zijn.” Ze vertelde daarbij dat Prominent Vastgoed de vierde of vijfde partij is die een plan neerlegt.

Uiteindelijk verzocht de raad de wethouder om het voorstel terug te trekken. Het college gaat er nogmaals naar kijken, met de ontwikkelaar, met inachtneming van de inhoud van het amendement. Gesproken werd over een vertraging van een aantal weken. Dit geeft ook meteen wethouder Paul Heijmerink de kans om zich in te lezen in de materie. 

door Agnes Corbeij