Het Extra Open Huis over De Hoenderik op donderdag 19 maart werd geannuleerd, net als het reguliere Open Huis en de raadsvergadering van 26 maart. De eerstvolgende gemeenteraadsvergaderingen staan vooralsnog gepland op 16 april 2020. Op dit moment is nog niet bekend wat dan de richtlijnen van het RIVM zullen zijn. Daar komt nog eens bij dat wethouder Erika Spil deze week opstapte en de nieuwe kandidaat, Paul Heijmerink, beëdigd moet worden tijdens een raadsvergadering.

UITZONDERLIJK Griffier Ita Joosten zegt hierover: ,,Door de coronacrisis is ook voor de gemeenteraden een uitzonderlijke situatie ontstaan. De gemeenteraad is slechts bevoegd om een besluit te nemen in de fysieke raadsvergadering over de onderwerpen die onder zijn jurisdictie vallen. De burgemeester, die ook voorzitter van de raad is, kan niet in deze verantwoordelijkheid treden. Zo is het vastgelegd in de wet.”

De gemeente Bunnik volgt de ontwikkelingen elders in de regio. Joosten: ,,Per raadsvergadering wordt gekeken naar de onderwerpen die op de agenda staan. De raadsvergadering van 26 maart is geannuleerd. De verwachting is dat voor de volgende vergadering in april opnieuw worden bekeken, gezien de omstandigheden rond corona  of de raadsvergadering al dan niet moet doorgaan.”

In deze situatie kunnen we niet onze aan vertrouwde rituelen vasthouden

GEEN SPOED Leny Visser, fractievoorzitter van het CDA, ziet voor de korte termijn geen probleem: ,,In deze situatie kunnen we niet onze aan vertrouwde rituelen vasthouden en moeten we zoeken naar de alternatieven die beschikbaar zijn.” De raadsleden van het CDA communiceren nu de via de mail en de telefoon. Visser: ,,Naar ons idee spelen er op dit moment geen spoedeisende zaken in de gemeente. Als fractie is er daarom op dit moment ook minder overleg nodig.” Ook Bunniks Belang ziet geen probleem. Ralph Hallo: ,,Bunniks Belang is een fractie met drie leden dus communicatie gaat makkelijk via telefoon, app, of e-mail."

Wel kijkt het CDA al verder vooruit. Visser: ,,Er is nog geen inhoudelijk gesprek op gang gekomen binnen de raad hoe we tot goede afwegingen willen komen. We willen dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Er moet duidelijkheid komen hoe we rechtsgeldige besluiten kunnen nemen op het moment dat het nodig is.”

DIGITAAL Ook bij de Liberalen wordt er via telefoon en mail gecommuniceerd. Fractievoorzitter Hein Hoitink is ook lid van de agendacommissie. Deze commissie stelt de agenda van de raadsvergaderingen samen. ,,De commissie denkt op dit moment na over een veilige vorm van fysiek vergaderen voor de gemeenteraad, vergelijkbaar met de Tweede Kamer (weinig leden per fractie aanwezig, die voldoende afstand houden tot elkaar, red.). Ook wordt onderzocht of de Open Huis vergaderingen bijvoorbeeld digitaal zouden kunnen, compleet met inspraak vanuit de inwoners.” Ralph Hallo voegt daaraan toe: ,,Wel is het belangrijk dat zowel in openbaarheid als in beveiliging van vertrouwelijke informatie kan worden voorzien."

Als het tot een lockdown gaat komen in Nederland, en raadsleden dus ook niet in klein comité samen mogen komen, vervalt de optie om te vergaderen zoals de Tweede Kamer dat doet. In dat geval kan alleen een (tijdelijke) wetswijziging ertoe leiden dat de raad toch beslissingen kan nemen.

Hoitink heeft vertrouwen in een goede oplossing: ,,Er zullen vast creatieve oplossingen komen. Het Openbaar Bestuur in Bunnik moet natuurlijk wel voortgang kunnen vinden.”

door Agnes Corbeij

Kuun Jenniskens
Foto: Kuun Jenniskens
De volle raadszaal eind februari