Peter Verkerk is al 12 jaar voorzitter van de BHIK en 42 jaar ondernemer in de gemeente Bunnik. Nu is het tijd voor een ander, vond Peter. Wel blijft hij in elk geval een jaar betrokken binnen het bestuur en hij blijft geloven in de kracht en de rol van de BHIK. ,,In de afgelopen twaalf jaar is de BHIK een club geworden waarbinnen ondernemers elkaar versterken. Ook is er een goede samenwerking met het gemeentebestuur en de ondernemersverenigingen in omliggende gemeenten tot stand gekomen. Dat is waardevol.”

VISIE Peter en Paul hebben wel een aantal zaken met elkaar gemeen. Beiden wonen in Odijk, zijn 63 jaar en denken nog lang niet aan hun pensioen. Maar ook in hun visie kunnen de heren elkaar goed vinden. Peter: ,,Ik zeg altijd dat je bij tegenslagen niet moet piepen, maar de schouders eronder moet zetten en door moet gaan. Gewoon proberen. Als je tien dingen doet, zullen er misschien zes niet goed gaan, maar dan zijn er vier mooi wel gelukt. Dat is positief denken.”

Daar sluit Paul meteen bij aan. ,,Al weet je het zelf niet, samen weten we het wel. Ik leer zelf ook nog altijd. In de coronacrisis hebben we gezien hoe creatief ondernemers worden om toch omzet te genereren, als deze ineens wegvalt. Er zijn zoveel nieuwe initiatieven ontstaan. Als BHIK kunnen wij de verbinding tussen ondernemers tot stand brengen. Het is mijn streven om het aantal leden flink te verhogen. Er zijn nog veel ondernemers geen lid van de BHIK en dat is zonde.”

VOLVO OCEAN RACE Beide mannen hebben met hun eigen onderneming hun strepen wel verdiend. Peter met Autoschade Boll en Van Zijl banden, op de Rumpsterweg in Bunnik. Paul met twee verzekeringsbedrijven. Hij is gespecialiseerd in het regelen van internationale verzekeringen voor bijvoorbeeld expats, waar zij ook vandaan komen en waar zij ook naar toe gaan, wereldwijd. Dit begon allemaal met het verzekeren van de bemanning en crew aan land van één boot die deelnam aan de Volvo Ocean Race. Dat werden er al snel meer. 

Hun eigen bedrijven hebben weinig hinder ondervonden van de coronacrisis. Maar ze hebben vanuit de BHIK veel contact met horecaondernemers en Bunnikse bedrijven in de evenementenbranche. Peter: ,,We hebben geregeld gevraagd aan iedereen hoe het ging en een steuntje in de rug gegeven. We vragen dit jaar ook geen contributie en hebben een pagina in Bunniks Nieuws gekocht waar alle leden de ruimte kregen om hun boodschap aan de lezer over te brengen.”

ONZICHTBAAR Over de rol van de gemeente zijn de heren soms kritisch. Peter: ,,In het begin van de crisis waren ze vooral onzichtbaar. Daar hebben we wel onze bezorgdheid over uitgesproken. Ondernemers en het MKB zijn de motor achter de economie. Wij begrijpen ook een kleine gemeente als Bunnik geen zak geld heeft klaarstaan. Maar het tonen van empathie is heel belangrijk. Dat geeft ondernemers veel energie.” Toch werd dat al snel beter. ,,We hebben een goed gesprek gehad met Ali Dekker en begrepen dat ze als college de taken verdeeld hadden. Ook had de gemeente veel op haar bordje en heeft ze gedaan wat ze kon voor bijvoorbeeld verenigingen. Dat is heel belangrijk.”

Peter vroeg Ali Dekker mee te denken met ondernemers. ,,We hebben gevraagd creatief om te gaan met verzoeken vanuit ondernemers. Als al die bedrijven failliet gaan, komen er veel mensen op straat te staan en die staan dan even later bij de gemeente op de stoep voor een uitkering.” Dat goede gesprek leverde wel wat op, aldus Peter. ,,Ali Dekker dacht constructief mee en heeft uiteindelijk wat coulance getoond, waardoor er nu bijvoorbeeld een mooi terras op de Meent kan staan. Dat waarderen we heel erg.” 

Ali Dekker reageert desgevraagd op de uitspraken van Paul en Peter. ,,Als gemeente hebben we een aanvullend pakket aan maatregelen genomen aan het begin van de crises, zoals verruiming van winkeltijden en opschorting van belastinginning, maar onze rol is bescheiden. Wel heb ik met diverse horecaondernemers gebeld om onze belangstelling te tonen. Bij de herstart na de lockdown heb ik meegedacht om dingen mogelijk te maken, zoals de uitbreiding van terrassen in Odijk, maar ook in Werkhoven."

KLAPPEN Dat is ook precies het soort initiatieven waar de heren op doelen dat gestimuleerd moet worden. Net als de hamburgertruck bij Studio A12, Driessen die een grote bijdrage ging leveren aan Hello Fresh, winkeliers die samen een moederdagmand samenstelden, horecabedrijven die maaltijden gingen bezorgen. Er zijn nog geen Bunnikse bedrijven omgevallen, voor zover Paul en Peter weten, maar er zijn wel klappen gevallen. Peter: ,,Zo heeft Postillion Hotel in heel Nederland bijvoorbeeld 110 mensen moeten ontslaan. Erik Jan Ginjaar kennen wij als een bevlogen ondernemer die veel heeft betekend voor Bunnik.”

Toch zien de heren ook wel licht aan de horizon. Peter: ,,Er zijn heel veel mensen die geld hebben overgehouden de afgelopen maanden. Mensen die thuis werken en geen geld uit konden geven aan uit eten gaan, naar de kroeg gaan en de bioscoop of theater. Zij kunnen nu weer gaan uitgeven. Ook zijn er ondernemers die juist meer verdienden, omdat mensen meer thuis werkten en dus meer brood en kaas kochten.” 

NIET ALTIJD SAMEN Paul merkt scherp op: ,,Er wordt vanuit de Rijksoverheid steeds benadrukt dat we het samen moeten doen en daar geloof ik ook in. Maar dat is niet altijd gebeurd bij alle bedrijven. Er zijn ook zeker werknemers die thuis zaten en niet aan hun baas hebben gevraagd wat zij kunnen doen om het bedrijf overeind te houden en daarmee hun eigen baan. Dat mis ik wel eens. Die betrokkenheid moet beide kanten op werken.” 

Van een nieuwe voorzitter verwacht Peter empathie voor de leden. ,,Ook moet hij een beetje bij de groep passen. Dat heeft Paul allebei.” Paul: ,,De BHIK is een netwerkgroep, waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, ook in regionaal verband. Dat is wat de BHIK moet zijn, ook in de toekomst. Hopelijk lukt het ons de komende jaren om het ledenaantal uit te breiden en zodoende een nog completer netwerk op te bouwen.”  

door Agnes Corbeij