In de multifunctionele accommodatie Het Palet in Odijk zitten drie scholen gevestigd en twee organisaties voor buitenschoolse opvang. Boven de scholen zitten appartementen, de bewoners zijn vertegenwoordigd in een bewonersvereniging. Bij de oplevering van Het Palet in 2004 is contractueel vastgelegd dat een deel van de lokalen op termijn verkocht zouden worden. De huidige bewoners wil...