In de multifunctionele accommodatie Het Palet in Odijk zitten drie scholen gevestigd en twee organisaties voor buitenschoolse opvang. Boven de scholen zitten appartementen, de bewoners zijn vertegenwoordigd in een bewonersvereniging. Bij de oplevering van Het Palet in 2004 is contractueel vastgelegd dat een deel van de lokalen op termijn verkocht zouden worden. De huidige bewoners willen graag dat de lokalen omgebouwd worden in woningen, omdat zij al jaren geluidsoverlast van de scholen ervaren. 

AUTONOME GROEI Dat de lokalen omgevormd zouden worden tot lokalen werd destijds besloten op basis van de voorziene leerlingenaantallen. In een nota die het college in mei aan de gemeenteraad stuurde staat daarover: ,,Door meer leerlingen dan verwacht zijn de appartementen langer dan voorzien als klaslokaal in gebruik. [...] Gekeken naar de autonome bevolkingsgroei is gebruik als klaslokaal in de toekomst niet meer nodig. De lokalen kunnen als woning verkocht worden.”

Het college besloot eind 2019 dan ook af te zien van de lokalen en de ruimten te verkopen aan Lekstede Wonen. Er worden vijf woningen gerealiseerd. Drie in de vrije huursector en twee in de sociale sector voor mensen met een zorgvraag. Beiden zijn sectoren waaraan een groot tekort is in de gemeente Bunnik. 

Ook kan de gemeente met deze stap zorgwoningen bieden, waardoor ze bijdraagt aan de doelstelling mensen met een zorgvraag langer thuis te laten wonen zonder de woning aan te moeten passen. Dat scheelt weer in de wmo-uitgaven, die zoals bij alle gemeenten, een grote last zijn op de begroting.  

NIEUWBOUW Er zijn dus genoeg argumenten voor verkoop. Maar er zijn ook bezwaren. De scholen zijn niet blij met de verkoop. Zij merken juist nu een groei in het aantal aanmeldingen op de scholen, wegens de nieuwbouw van met name Het Burgje. In de prognoses is gekeken naar de autonome groei. 

Halverwege een jaar alles ombouwen is vervelend voor een school. En nodig bleek het niet, want het zijn nog steeds geen woningen. De lokalen staan leeg.

En daar lijkt het probleem te zitten. Uit de leerlingenprognoses van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt geen snelle groei op korte termijn. In deze cijfers is de nieuwbouw echter niet meegenomen. In de verantwoording van de cijfers zegt DUO: ,,De prognoses zijn gebaseerd op de recente instroom- en doorstroomhistorie van de individuele instellingen.”  

HALVERWEGE Caroline Boumans, directeur van De Vonk: ,,De lokalen staan al vier jaar leeg. We moesten er toen halverwege het jaar uit van de gemeente omdat er verbouwd zou gaan worden naar appartementen. Inmiddels staan ze al die tijd leeg en is er niks gebeurd. Halverwege een jaar alles ombouwen is vervelend voor een school. En nodig bleek het niet, want het zijn nog steeds geen woningen.” De afgelopen jaren waren er genoeg lokalen voor de kinderen. Aan bergruimte was wel tekort.

Volgens de gemeente is het laatste lokaal pas net leeg. In de nota aan de raad staat: ,,In 2019 is het laatste appartement vrij gekomen.” Dit klopt niet, volgens de Boumans. ,,Alle lokalen staan al vier jaar leeg. Toen moesten wij er immers uit.” 

GROEI Dat de lokalen juist nu verkocht worden, vinden de scholen vreemd. Zij wisten hier ook niks van en horen dit nu van het Bunniks Nieuws. De laatste maanden merken alle drie de scholen een toenemende vraag en meer aanmeldingen van leerlingen. Openbare basisschool De Bongerd is de grootste school en groeit al jaren. Terwijl er in 2014 nog rond de 160 leerlingen waren, tikt de school nu bijna de 300 aan. Deze groei zet door. 

Maar ook bij De Vonk, die jarenlang te maken had met een dalend aantal leerlingen, zit nu groei in het aantal aanmeldingen. Boumans: ,,We merken een tendens van bewoners van het oude Odijk die naar Het Burgje verhuizen. In de leegkomende woningen komen nieuwe bewoners met jonge kinderen die hier naar school willen. Daardoor zullen we meer ruimte nodig gaan hebben. Waarschijnlijk al komend schooljaar.”

We wisten dat de lokalen boven verkocht zouden worden, maar dit lijkt niet het meest logische moment daarvoor.

NU AL KRAP Ook Sjonnie Holling, leerkracht op CBS de Beurthonk, merkt dit. ,,We zijn als school iets groeiende, na jarenlange krimp. We hebben nu vier lokalen en 89 leerlingen. Daar zit geen enkele ruimte in. We hebben niet eens een klein kamertje voor de IB’er. We hebben nu een kleutergroep van 33 leerlingen en we merken echt meer aanmeldingen door de nieuwbouw. We wisten dat de lokalen boven verkocht zouden worden, maar dit lijkt niet het meest logische moment daarvoor.”  

De groei van De Bongerd werd de afgelopen jaren gecompenseerd door de krimp van De Vonk, waardoor lokalen doorgeschoven konden worden. Die beweging lijkt ten einde, nu ook De Vonk meer aanmeldingen krijgt.

GEEN BEZWAREN Het college heeft de zaak voorgelegd aan de gemeenteraad. De raadsleden werd gevraagd of zij bedenken of bezwaren hadden. In dat geval zou het onderwerp in het Open Huis besproken worden. Dat is niet gebeurd. De raadsleden hebben geen bedenkingen of bezwaren tegen de verkoop. Zij geven aan dat ze blij zijn dat er woningen bij komen in de sectoren waar tekorten zijn. De bezwaren van de scholen waren bij de raadsleden niet bekend.

De scholen hebben van de gemeente nog niks gehoord over de verkoop. Boumans: ,,Wel zijn we door de gemeente uitgenodigd mee te denken over de behoefte van ruimte voor onderwijs in de gemeente Bunnik. Dat is heel fijn. Als de woningen verkocht worden, zal nieuwbouw op vrij korte termijn nodig zijn.”

VOORDELEN Ook al lijkt de timing van de verkoop nu vreemd, Boumans ziet wel de voordelen. ,,Ik ben niet heel erg kapot van dit gebouw. Er zijn looproutes die door alle scholen gebruikt worden waar dan een van de scholen een leerplein heeft. Ook zijn er gezamenlijke leerpleinen. Dat is niet altijd handig. Nieuwbouw geeft weer andere mogelijkheden.” Ook de geluidsoverlast die de bewoners ervaren van de scholen en de wrijving die daardoor ontstaat, is een reden om de voorkeur te geven aan nieuwbouw.

door Agnes Corbeij