Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. En met het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom besloot minister Slob van OCW onlangs dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.