In de gemeente Houten zijn twee gebieden aangewezen voor weidevogelbeheer. In 2014 kocht de gemeente een stuk grond op het eiland van Schalkwijk, genaamd De Kroon. Dit gebeurde ter compensatie van het verlies van weidevogels door de ontwikkeling van de Meerpaal.