In totaal wonen er ongeveer 600 mensen in ‘t Goy. In 2016 stond er een klankbordgroep op, bestaande uit een aantal inwoners. Daaruit kwam stichting Mooi ‘t Goy voort. In 2016 kreeg Mooi ‘t Goy tijdens een bewonersbijeenkomst met meer dan 150 inwoners het mandaat om zich op te werpen als contactpersonen en klankbord voor de gemeente Houten.