De gemeenten trekken samen op in het onderzoeken van de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Dit doen zij in breder verband binnen de RES (Regionale Energie Strategie) met U16, maar ook op lokaal niveau, met deze vier gemeenten.