Vijf jaar geleden werden natuurvriendelijke oevers aangelegd aan de Kromme Rijn, ter hoogte van Bunnik en Odijk. Door de verschuiving van de grens tussen water en land kwamen delen van het jaagpad in eigendom van HDSR en delen van het water in eigendom van de gemeente Bunnik. Aangezien HDSR het onderhoud van paden niet als een primaire taak ziet, ontstond achterstallig onderhoud en volgens de gemeente zelfs het gevaar dat het pad op termijn gesloten zou moeten worden omdat het overwoekerd zou raken. 

AFGESLOTEN In het collegebesluit staat hierover: ,,Voor HDSR vormt het onderhoud van een wandelpad geen (primaire) taak, waardoor op termijn niet kan worden gegarandeerd dat het pad openbaar toegankelijk blijft. Met andere woorden: het gevaar bestaat dat het pad door gebrekkig onderhoud op termijn dient te worden afgesloten voor wandelaars." HDSR verwoordt het anders: ,,Door één beheerder te hebben, kan het beheer uniform gemaakt worden. Met andere woorden: het beheer van het jaagpad door het waterschap is niet verkeerd, maar anders dan het beheer van de gemeente."

Dit was her en der al te zien, omdat er op sommige delen langs het pad grote berenklauwen stonden, terwijl deze langs andere delen van het pad weggehaald werden. Dat deed de gemeente. Er ontstond ook onduidelijkheid bij wandelaars, bij wie ze terecht moesten met hun opmerkingen of vragen over het pad. HDSR heeft nu voorgesteld om stukjes te ruilen, zodat het pad weer helemaal in eigendom van de gemeente is en het water in eigendom van het waterschap. 

ONDERDEEL Volgens een woordvoerder van HDSR is deze transactie onderdeel van het project rondom de natuurvriendelijke oevers. ,,Onderdeel van dit project was de afspraak met de gemeente om de ondergrond van de natuurvriendelijke oevers van de gemeente Bunnik naar het waterschap over te dragen. Op verzoek van het waterschap zijn tevens beheer en eigendomgrenzen in overeenstemming met elkaar gebracht. Zo wordt een gedeelte van het jaagpad naar de gemeente overgedragen en verkrijgt het waterschap een gedeelte van de Kromme Rijn in eigendom."

De gemeente heeft zowel in het collegeprogramma als in de Strategische Agenda vastgelegd dat ze de recreatieve kracht van Bunnik wil versterken. Daardoor past deze uitgave in het beleid. Zoals het college het stelt: ,,Het wandelpad langs de Kromme Rijn vormt een onmisbaar element in het versterken van de recreatieve kracht. Maar ook veel inwoners van Bunnik zelf maken graag een wandeling over het kromme Rijnpad.”

KOSTEN De ruil kost beide overheden alleen de notaris- en kadasterkosten. HDSR is bereid driekwart hiervan voor haar rekening te nemen, de gemeente betaalt de rest, zo’n 6500 euro. De structurele kosten van de gemeente gaan omhoog door deze ruil, wegens het onderhoud van het jaagpad en het onderhoud aan openbaar groen. Dit komt ongeveer neer op 7.000 euro per jaar. Ter vergelijking: het totale budget voor wegbeheer in Bunnik is ongeveer 1,7 miljoen euro en het totale budget voor onderhoud openbaar groen is 572.000 euro.

Overigens haalde de gemeente de afgelopen tijd ook wel eens berenklauw weg op delen van het jaagpad die officieel van HDSR zijn, na klachten van inwoners. De kosten daarvoor werden uit het calamiteitenbudget gehaald. Om hoeveel geld het gaat, kan de gemeente niet zeggen. Dat wordt niet bijgehouden.

door Agnes Corbeij