Vijf jaar geleden werden natuurvriendelijke oevers aangelegd aan de Kromme Rijn, ter hoogte van Bunnik en Odijk. Door de verschuiving van de grens tussen water en land kwamen delen van het jaagpad in eigendom van HDSR en delen van het water in eigendom van de gemeente Bunnik. Aangezien HDSR het onderhoud van paden niet als een primaire taak ziet, ontstond achterstallig onderhoud en vo...