In het Nationale Klimaatakkoord staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. De eerste tussenstap is 20 procent aardgasvrij in 2030. Omdat deze operatie het beste op wijkniveau aangepakt kan worden, is besloten de regie bij de gemeenten te leggen. Daarbij is wel gezegd dat niet alle gemeenten die 20 procent zullen halen. Anderen zullen er overheen gaan, waardo...