Het stuk groen waar het om gaat is een groenstrook op gemeentegrond, tussen de Karperlaan, Meerkoetwaard en het wandelpad langs de Kromme Rijn met een olifantenpaadje. Bij oplevering van de woningen bijna tien jaar geleden, stonden er langs de Karperlaan een paar bomen en struiken. Dit werd bosperceel genoemd. Door de gemeente werd toegezegd dat dit zo zou blijven.