door Agnes Corbeij

Tijdens het Open Huis kregen de raadsleden een uitleg over de RES van Duco van Dijk vanuit U16, het samenwerkingsverband van 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht, waarin deze gezamenlijke plannen gemaakt worden. Besloten werd om meer tijd te nemen voor dit onderwerp, omdat er veel vragen waren en er donderdag geen tijd was om alles te beantwoorden. 

Het liefst hadden we nog wat meer ambitie gezien, maar het is belangrijk dat iedereen meegaat

FAIR BOD Voorafgaand aan de uitleg van Van Dijk kreeg Energie Coöperatie Bunnik de gelegenheid om haar zegje te doen. De Energie Coöperatie Bunnik is de opvolger van Energiegroep Bunnik, die al jaren actief is op het gebied van verduurzaming van woningen en het opwekken van duurzame vormen van energie. Hans Dam deed het woord. ,,Wij, de Energie Coöperatie Bunnik, vinden het bod van 1,8 TWh een fair bod. Het liefst hadden we nog wat meer ambitie gezien, maar het is belangrijk dat iedereen meegaat in deze grootse en belangrijke energietransitie.”

Dam drong erop aan dat de raad instemde met het bod, zodat de volgende stappen gezet kunnen worden. ,,De ECB wil graag bijdragen aan het realiseren van de projecten die nodig zijn om die 1,8 TWh te halen. Dat kan alleen maar als uw raad instemt met het voorliggende concept bod. Wij dringen er dan ook op aan om dit concept bod te accepteren en daarmee ruimte te geven aan initiatieven voor duurzame energieopwekking met zon en wind.”

BETROKKENHEID Wat betreft die initiatieven heeft de ECB een duidelijke speerpunt. De lokale betrokkenheid. ,,Wij richten ons als ECB op de ondersteuning van bewoners om de woningen in Bunnik energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij te maken.” 

De opbrengst van wind op land is groter en het ruimtebeslag kleiner dan zonneweiden.

In de RES wordt gesproken over wind en zonne-energie. De coöperatie kiest ervoor om eerst aan de slag te gaan met windenergie, windmolens dus. Met de huidige projecten, 15 hectare zonneweide, zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en een schuur van een veehouder in Werkhoven en particuliere daken komt Bunnik niet aan die 1,8 TWh, aldus ECB. 

WINDMOLENS Hans Dam: ,,Onvermijdelijk zijn op het vlak van windenergie in Bunnik één of meer projecten nodig. De opbrengst van wind op land is groter en het ruimtebeslag kleiner dan zonneweiden. Daarom willen we dit jaar starten met een haalbaarheidsonderzoek naar wind op land in en direct rond de gemeente Bunnik. We doen dat samen met de gemeente, met een professionele ontwikkelaar en uiteraard de inwoners.” 

Ook wil de coöperatie de gemeenteraad vragen te streven naar 50 procent lokaal eigendom van de projecten om energie op te wekken. Onlangs heeft de ECB met BHM Solar een overeenkomst gesloten over het 50% mede-eigenaarschap van de Vlowijker zonneweide. ,,Het benodigde kapitaal zullen wij lokaal ophalen. Voor de ontwikkelaar BHM Solar en LC Energy is het uitgangspunt van lokaal mede-eigendom inmiddels gemeengoed.  Voor ons is het een sleutelfactor voor een succesvol opwekproject.”

OPBRENGST LOKAAL De reden daarvoor is dat er extra aandacht kan zijn voor ruimtelijke inpassing en dat de opbrengst van het project lokaal besteed kan worden. ,,De revenuen uit het project komen direct ten goede aan de lokale gemeenschap. Revenuen die we kunnen inzetten voor de energietransitie.”

Wanneer dit onderwerp weer op de agenda staat om in het Open Huis besproken te worden, is nog niet bekend.