De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is opgericht in 2016. Daarvoor bestond er een Wmo-raad, met een soortgelijke functie, maar een iets beperkter werkgebied. Het betekende een verbreding van het aandachtsgebied: naast de oorspronkelijke (wet op de) maatschappelijke ondersteuning zijn er de jeugdzorg en de participatiewet bijgekomen. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat nu uit tien mens...