Jarenlang was het landhuis het zorgenkindje. Het bleef steeds een probleem om het landhuis als museum rendabel te maken. Het MOA ging failliet en een zoektocht leidde uiteindelijk naar Stadsherstel, die het beheer van het pand overnam van de eigenaar, de gemeente Utrecht. Stadsherstel zorgt voor het onderhoud, waarmee de grootste kostenpost is weggevallen.