De feestelijke opening zou worden verricht in aanwezigheid van de gravin zu Castell Castell. Zij komt echter een kwartier te laat, waardoor burgemeester De Weijer de vriescel feestelijk opent zonder haar. Na afloop gaat het gezelschap naar het Parochiehuis, waar een informatieavond is georganiseerd. Op de uitnodiging staat vermeld dat jongeren onder de 18 jaar niet welkom zijn.