‘t Wapen van Odijk wordt op een ansichtkaart uit 1983 beschreven als ‘Dorpsherberg, gericht op de bestemming van weleer: het voeden en verkwikken van reizigers.’ Behalve dat, heeft de opkamer van het gebouw heel lang een functie gehad voor het lokale openbaar bestuur. Dit staat beschreven in het artikel ‘De gerechts- en raadkamer van Odijk’ van Hettie Krol, gepubliceerd in het tijdsch...