Emar Vogelaar is bestuurder van World Health Laboratories in Bunnik. Als chemicus werkte hij onder meer bij het huisartsenlab in Utrecht (het huidige Saltro) en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (het huidige Sanquin).