De rioolwatermetingen geven alleen trends aan. De cijfers laten zien waar meer besmettingen zijn. Omdat de deeltjes al in het riool zichtbaar zijn voordat mensen klachten krijgen, en dus voordat mensen zich laten testen, hebben deze cijfers voorspellende waarde over waar zich een piek in coronabesmettingen gaat voordoen, en wanneer het tij weer keert. Zo kan de overheid sneller ingrij...