Alle drie de bedrijven zijn van oorsprong agrarische bedrijven die (deels) over zijn gegaan op de recreatiebranche. Dit is een veelvoorkomende ontwikkeling, die vanuit de overheid gestimuleerd wordt. Voor de hele Kromme Rijnstreek zijn er plannen en is er geld om de recreatieve functie van het buitengebied te versterken.