In het traject om te komen tot een nieuwe wijk ten westen van Odijk - die de Kersenweide gaat heten - zal een ontwerp van een brug of tunnel over of onder de N229, aan de orde komen. Het is een voorwaarde die vooraf is gesteld: de N229 mag geen barrière vormen tussen oud Odijk en de nieuwe wijk. En er moet een veilige oversteek voor fietsers of wandelaars komen via een tunnel of een b...