De uitleg bij deze Battle of concepts luidde als volgt: ,,De gemeente Bunnik gaat op termijn duizend nieuwe woningen bouwen bij het dorp Odijk, precies langs de provinciale weg N229. Naast de ongewenste situatie waarbij de N229 de verbondenheid van de nieuwe wijk en Odijk fysiek verdeeld, brengt deze weg nog een aantal andere effecten met zich mee die als barrière worden gezien en nie...