In september 2020 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen over de vraag onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland. Daaropvolgend kwamen de VVD en het Forum voor Democratie in de provincie Utrecht met een motie om bij de gemeenten in de provincie te polsen hoe zij hier tegenover staan. Die motie werd uiteindelijk ook gesteund doo...