Ruim tien jaar geleden werd het voormalige MOB-complex (Mobiliteitscomplex) van Defensie aan de Burgweg in Odijk in gebruik genomen als bedrijventerrein. De gemeente nam het terrein over van het Ministerie van Defensie en wees het terrein aan als plek waar bedrijven in de agrarische dienstverlening terecht zouden kunnen. De bedoeling was om bedrijven vanuit de dorpskernen te verhuizen...