De Niënhof is een belangrijke schakel binnen het NatuurNetwerk Nederland tussen de Vechtplassen en Langbroekerwetering. De Niënhof biedt een afwisseling van loofbos met hooilanden en bestaat dus deels uit open terrein. In het bos zijn het vooral essen die het beeld bepalen. Deze boomsoort laat veel licht door, waardoor er een rijke ondergroei is, zoals de grote keverorchis en boszegge. Het geva...