De internationale vogelbeschermingsorganisatie BirdLife International organiseerde dit evenement voor het eerst in 1993. Vogelbescherming Nederland, gevestigd in Zeist, doet in 2020 voor de 25ste keer mee als organisator voor Nederland. Een zilveren jubileum dus.