Pietenvlog - deel 1

Sport

[ODIJK] De intocht van Sinterklaas in Odijk vindt plaats op 26 november, maar Zwarte Piet is al gesignaleerd in het dorp. Hij is vooruit gestuurd met een missie. Deze kleine versie van het Sinterklaasjournaal is bedoeld voor alle kinderen uit het dorp. De intocht in Odijk begint om 14.30 uur.

advertentie