St. Nicolaasschool: voor velen een goede herinnering

Sport

ODIJK De St. Nicolaasschool in Odijk bestaat op 1 oktober precies 60 jaar. Het is altijd een echte dorpsschool geweest, met actieve ouders. De school heeft goede en slechte tijden gekend, maar veel Odijkers bewaren goede herinneringen aan de St. Nicolaasschool.

Agnes Corbeij

Het was juffrouw Leny Klören die op 1 oktober 1957 de St. Nicolaas kleuterschool startte, met 36 kinderen. In 1962 kwam daar de Henricusschool voor lager onderwijs bij, onder leiding van hoofonderwijzer Herman van den Hoogen. Na zijn vertrek werd in 1971 meester Henk Schipperen benoemd tot 'hoofd ener school'. De school was gevestigd aan de Wethouder Hollaan, hoek Zeisterweg, op een stuk grond, dat geschonken was door de plaatselijke herbergier.

[HET PALET] In 1990 verhuisde de school naar het Kattendoornpad, waar de school explosief groeide. Sinds 2004 is de school gevestigd op de huidige locatie, samen met de Bongerd en de Beurthonk in Het Palet op het Rijneiland.

Het doel is altijd hetzelfde geweest. Teamleider Caroline Boumans: "Wij streven ernaar ieder kind toekomstbestendig door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs  met een rugzak vol kennis en vaardigheden en met geloof in eigen kracht." De omgeving waarin dat gebeurt, is ontzettend dynamisch. De digitalisering heeft flinke veranderingen teweeg gebracht in zestig jaar tijd.

[FEEST] Het jubileum wordt gevierd met een feestweek, van 1 tot 7 oktober. Op zondag 1 oktober is er een viering in de H. Nicolaaskerk. Op maandag 2 oktober is de officiële opening van een week vol activiteiten voor de leerlingen. De week wordt afgesloten met op vrijdag een reünie in de school voor de schoolverlaters vanaf 2011 tot nu en op zaterdag een reünie voor de schoolverlaters van voor 2011. Op zaterdag is de sporthal de feestlocatie. Oud-leerlingen, voormalig personeel en oud-bestuursleden, kunnen zich aanmelden via de website: www.nicolaasschool-odijk.nl/reunie

[STAKING] Door de landelijke staking op 5 oktober, leek er even een gat te vallen in de feestweek. Toch besloot het team de school open te houden. Boumans: "Directie en leerkrachten van de St. Nicolaasschool staan voor honderd procent achter de voorgenomen staking. Maar…kinderen in een feestweek teleurstellen, dat gaat te ver. Zo werkt dat nou eenmaal in het onderwijs. In ieder geval op de Nicolaasschool."

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp staat volgende week in de papieren versie van deze krant.

advertentie